AAKM

Avustralya Atatürk Kültür Merkezi

Ne Mutlu TÜRKÜM Diyene !!!

Yurt da sulh, Cihan da sulh !!!

Atatürkçü Düşünce

Atatürkçü düşünceyi birinci kaynaklardan öğrenmek ve yeni nesillere öğretmek

ana amacı olan derneğimiz Sydney Avustralya da faaliyet gösteren kar amacı olmayan bir toplum kuruluşudur.

Avustralya Atatürk Kültür Merkezi Çalışmaları

Aylık Seminerler - Toplum Duyuruları - Bayram, Anma ve Kutlama Programları - Kültürel Etkinlikler

Atatürkçü düşünceyi birinci kaynaklardan öğrenmek ve yeni nesillere öğretmek ana amacı olan Avustralya Atatürk Kültür Merkezi

Sydney Avustralya da faaliyet gösteren kar amacı olmayan bir toplum kuruluşudur.

Latest Blog Posts

18 Mart 2017 Cumartesi – Çanakkale Deniz Zaferi, Atatürk ve Şehitlerimizi Anma Töreni

Avustralya Atatürk Kültür Merkezi (AAKM – www.ataturk.org.au) Türk bağımsızlık savaşının ilk kıvılcımının atıldığı ve bir ilk dönüm noktası olarak tarihe yazılan Çanakkale Zaferi’nin 102. yıl dönümününde resmi bir tören ve anmaRead More >

18 Mart 2017 Cumartesi – Çanakkale Deniz Zaferi, Atatürk ve Şehitlerimizi Anma Töreni

Avustralya Atatürk Kültür Merkezi (AAKM – www.ataturk.org.au) Türk bağımsızlık savaşının ilk kıvılcımının atıldığı ve bir ilk dönüm noktası olarak tarihe yazılan Çanakkale Zaferi’nin 102. yıl dönümününde resmi bir tören ve anmaRead More >

18 Mart 2017 Cumartesi – Çanakkale Deniz Zaferi, Atatürk ve Şehitlerimizi Anma Töreni

Avustralya Atatürk Kültür Merkezi (AAKM – www.ataturk.org.au) Türk bağımsızlık savaşının ilk kıvılcımının atıldığı ve bir ilk dönüm noktası olarak tarihe yazılan Çanakkale Zaferi’nin 102. yıl dönümününde resmi bir tören ve anmaRead More >

8 March 2017 International Women’s Day Program

AAKM-FRONT-PAGE

ATATÜRK OKULU AÇILIYOR

2017 eğitim yılında yeni okulumuzun kapılarını

ilkokul öğrencilerimize TÜRKÇE öğretmek için açıyoruz.

Profesyonel Türkçe eğitimi verecek olan okulumuz

Avustralya Atatürk Kültür Merkezi

ve

ATAM

ortak işbirliği ile kuruluyor.

Ayrıntılı bilgi

Ömer Can Şirikçi 0418 695 766

Volkan Ermiş 0414 800 289


Mission Statement of the Australian Atatürk Cultural Centre (AACC)

Turkish Australians, who moved to this great country, recognised Atatürk’s effects on their lives and on Turkey’s modernisation, and yearned to not only to honour him, but to keep his vision alive.  The rise of Islamic fundamentalism in Turkey, and other developments away from Atatürk’s secular principles were among the motivations for establishing Australian Atatürk Cultural Centre (AACC) and working to keep Atatürk’s vision alive.

Established on the 19th of May 1993; AACC seeks to shine the light on the Atatürk’s vision, manifested in his reforms in Turkey, which have cascading effects on the rest of the world.

The Australian Atatürk Cultural Centre is an independent, non-partisan, non-profit, organisation, its day-to-day operations provided mostly by a small group of unabashed admirers of Atatürk, all dedicated to promoting his ideals.  Thus, it is the labour of love that fuels its efforts.

AACC endeavours to internationally promote Atatürk’s aspiration of democracy, and freedom; secular education and secular governance, and with by science and reason serving as guide for international progress. It believes in peace with neighbouring countries, with former adversaries, and with the rest of humanity.

AACC is determined to continue on the path that Atatürk envisioned for humanity.

One of AACC’s aim is to promote the ideals of Atatürk’s universal political philosophy for international prosperity and peace:

 • Sovereignty belongs to the people.
 • Public sovereignty cannot be qualified, nor can it be shared with any other authority, including religious authority.
 • Secular public sovereignty is essential for avoiding the influence of religion on state affairs, to ensure the separation of religion and state, and to have peace in the country.
 • Secular education ensures public sovereignty, freedom of speech, and individual and national development.
 • Science and reason are the path to progress towards the contemporary civilisation.
 • Freedom and the pursuit of happiness are common aspirations of humanity.
 • “Peace at home and peace in the world” is crucial to maintaining the common good of human-kind. “Cultures vary, but the civilisation is unique”.

 

Atatürk, the Greatest Turk of all times, proved himself to be invincible on the battlefield during Turkey’s War for Independence, and following the end of the war in 1923, he went on to establish the Modern Democratic Republic of Turkey.  The pillars, on which his Western leaning a secular creation stands, are governance by science and reason rather than superstition and dogma, the equality of genders, and modernity in general. His reforms are woven into the economic and social fabric of the nation he founded — in individual freedom and in the freedom of the press, in the promotion of a secular public education system, in banking and jurisprudence, in progress in technology and agriculture, in the adoption of the Latin alphabet and of western style clothing.

Finally, Atatürk’s worldview of “Peace at home, peace in the world” becomes even more relevant in current times, when the world finds itself in shambles, teetering on the edge of the abyss. We at the AACC find the terrorist acts that occurred in the recent times deplorable, spreading fear and hatred with tactics ultimately aimed at dividing the world, instead of uniting it. An overwhelming misfortune that exists in our times is precisely the fact that deep ideological divisions divide society — the East does not meet West; the North does not meet South. Promoting Atatürk’s ideals, his worldview of peace, we believe, can help repair the social and political fissures that pervade Turkey, Australia and the world at large… And promoting his ideals remains the mission of the Australian Atatürk Cultural Centre.


 Eğitimdir ki; Bir milleti ya özgür,bağımsız,şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır, ya da esaret ve sefalete terk eder.


AAKM-Logo-Layered-Transparent.v3.Red-ENG

APPLY FOR MEMBERSHIP ONLINE NOW

AAKM-Logo-Layered-Transparent.v3.Red-TUR

İNTERNET ÜYELİK BAŞVURU FORMU 


KEMALİZM, Türk devrimidir. 

Tam bağımsızlıktır. Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Laiklik, Devletçilik, Halkçılık ve Devrimciliktir. Akıl ve bilim ilkeleri doğrultusunda çağdaşlaşmaktır. Kendi tarihinden beslenmek, kendi diline sahip çıkmaktır. İnsan sevgisi, doğa dostluğu ve barış severliktir. Ulusal kültürle evrensel uygarlığa katkı sunabilmektir. Atatürk’ün ifadesiyle, “Bizi mahvetmek isteyen emperyalizme ve bizi yutmak isteyen kapitalizme başkaldırabilmektir” Kemalizm…

Bu bakımdan KEMALİZM, her şeyden önce antiemperyalistleri, ulusal direnişçileri anlatan bir kavramdır. Bu nedenle “Kemalist olmak”, her şeyden önce antiemperyalist ve tam bağımsızlıktan yana olmak demektir.

Kemalizm her şeyden önce bazılarının ‘Batılılaşma’ adını verdikleri Tanzimat’la birlikte başlayan uydulaşma ve sömürgeleşme sürecine karşı milliyetçi bir tepkidir.

KEMALİZM “Türk aydınlanmasıdır.

KEMALİZM, emperyalizme karşı “tam bağımsızlık” ilkesiyle ulusal mücadeleyi, geri kalmışlığa karşı “akıl” ve “bilim” ile çağdaşlaşmayı amaçlayan bir ideolojidir. 

KEMALİZM, ulusal bağımsızlığı ve ulusal kalkınmayı amaçlayan evrensel bir ideolojidir. Emperyalizmin olanca şiddetiyle geri kalmış ulusları ezdiği bugünün dünyasında tüm ezilen ulusların tek kurtuluş reçetesi KEMALİZM’dir. 


ATATÜRKÇÜLÜK NEDİR?

“Türk Milleti’nin İhtiyaçlarından Doğan, Türk Milleti’nin Sorunlarına Çözüm Önerileri Getiren, Çağdaşlaşmayı Hedef Alan, Aklı Ve Bilimi Temel Hareket Noktası Olarak Gören Bir Düşünce Sistemidir.”

Atatürkçülük, mutlak laik düşünüşün akılcı görüşüyle; halkı halk adına milli benlik bilinci ile dolu bir halde milli egemenliğe dayanan cumhuriyet devletinin koruyucu kantları altında, bilimsel, ekonomik ve sosyal yönden kalkındıracak; çağdaş uygarlık düzeyi üzerine çıkartacak, “yurtta sulh, cihanda sulh” sloganına dayanarak, evrende ayrı devletler oluşturan milletleri birbirine karşılıklı sevgi, saygı ve dayanışma duygusu ile bağlayacak yöntemin oluşturduğu yönetim sistemidir. Bütün dünya milletleri, Atatürk’çülüğü ileride bir bütün olarak ele almak ve ondan yararlanmak zorunda kalacaklardır. 

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE SİSTEMİNİN ESASLARI

 • Atatürk’ün teori ve uygulamalarından kaynaklanır.
 • Akıl ve bilimi temel hareket noktası olarak görür.
 • Akıl ve bilim dışı uygulamaları reddeder.
 • Türk milletinin ihtiyaçlarından doğmuştur ve gene türk milletinin ihtiyaçlarına çözümler getirir.
 • Çağdaş uygarlık düzeyi üzerine çıkmayı ana hedef olarak kabul eder.
 • Demokratik ve laik bir devlet ve toplum yapısını öngörür. İnsanlara kul ve mürit olma yerine vatandaş olma bilinci aşılar.
 • Devletin yönetim biçimi olarak demokrasiyi esas alır.

ataharit

TEMEL İLKELER

BÜTÜNLEYİCİ İLKELER

 • MİLLİ EGEMENLİK

 • MİLLİ BAĞIMSIZLIK

 • MİLLİ BİRLİK VE BERABERLİK

 • YURTTA SULH CİHANDA SULH

 • ÇAĞDAŞLAŞMA

 • BİLİMSELLİK

 • AKILCILIK

 • İNSAN VE İNSANLIK SEVGİSİ

ataBayrak


“İnsan kendini yapma kudretinin bir hammaddesidir. Tek adam (ATATÜRK), bu hammaddeyi yoğurarak hem kendini yaratan, hem zuhuru, milletinin, kavminin, çağının tarihinde bir dönüm noktası olan adam’dır. Mustafa Kemal, tek adam’dı. çünkü şartlar, olaylar ve yaşadığı atmosfer içinde kendi hammaddesini yoğurarak kendi kendini yarattı. Mücadelesi milletinin kaderine damgasını vurdu ve hayatı, çağımızın yön tayin edici hadiselerinden biri oldu. Şevket Süreyya Aydemir (Tek Adam kitabın girişinden)


ZÜBEYDE ve OĞLU “Biz bir yayız ki, çocuklarımız, attığımız oklardır.” Oklar yaydan kurtulunca artık bizim değildir. Bizden durmadan uzaklaşır. Kendi aleminde, kendi ufuklarına doğru uçar, gider. Şevket Süreyya Aydemir (Tek Adam kitabın girişinden)

AAKM-Zubeyde-Hanim-Anneler-Gunu-3AAKM-Zubeyde-Hanim-Anneler-Gunu


Bursa-Nutku


ATATÜRK’ün Evlatlarına Armağan Edilmiştir.


Ataturk-bursa-nutku-2
^
Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.