2 Şubat 2015 – Ali Ulutaş – Dostlara Yeniden Merhaba

Ali-Ulutas-Makale-Header

Sevgili okurlar, önümüzdeki Milletvekili genel seçimi ile ilgili T.C. Sydney Başkonsolosluğunca yapılan duyuru ve kendi düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istedim. Önce derneklere gönderilen duyuru ile başlıyayım. YSK’dan gelen bu duyuruda çok eksiklikler bulunmaktadır. İlerde hepsini açıklarım.

T.C. Sidney Başkonsolosluğu
Tarih 23/01/2015

2015 Milletvekili Genel Seçimleri
2015 yılında ülkemizde gerçekleştirilecek 25. Dönem Milletvekili genel seçimlerinde yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın bulundukları ülkelerde oy kullanmalarını teminen gerekli hazırlıklar yürütülmektedir.
Bu çerçevede, aşağıdaki hususların dikkate sunulmasında yarar görülmektedir.
– Türkiye’de gerçekleştirilecek Milletvekili Genel Seçimleri 7 Haziran 2015 tarihinde yapılacaktır.
– Yurtdışında yaşayan seçmen niteliğine sahip vatandaşlarımızın seçim döneminde oy kullanabilmeleri için “Yurtdışı Seçmen Kütüğü’ne kayıtlı olmaları gerekmektedir. “Yurtdışı Seçmen Kütüğü’nde yer almanın tek yolu “adres beyanı’nda bulunmaktır.
– Vatandaşlarımız, evvelce adres beyanında bulunmuşlarsa, Yurtdışı Seçmen Kütüğü’ne kayıtlı olup olmadıklarını, seçim döneminden önce mutlaka Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı’nın internet sitesinden (http://www.ysk.gov.tr/ysk/YurtDisiSecmenSorgu.html) kontrol etmelidirler.
– Yurtdışında yaşayan ve seçmen niteliğini taşımakla birlikte, Yurtdışı Seçmen Kütüğü’nde kayıtlı olmayan vatandaşlarımızın adres beyanlarının yapılması için veya kayıtlarında eksik ya da yanlış bilgi bulunan vatandaşlarımızın adres beyanlarının düzeltilmesi için;

i) Başkonsolosluğumuza şahsen müracaatla “Adres Beyan Formu” doldurmaları,
veya;
ii) T.C. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinden (http://www.nvi.gov.tr/Hakkimizda/Projeler,Aks.html?pageindex=11) indirebilecekleri Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlarımız İçin Adres Beyan Formu-B’yi (ön ve arka sayfa) eksiksiz doldurduktan sonra, nüfus cüzdanlarının önlü/arkalı fotokopisiyle birlikte posta yoluyla Başkonsolosluğumuza göndermeleri gerekmektedir.
– Yurtdışında yaşayan seçmenlere Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından seçimlere ilişkin kişiselleştirilmiş e-posta mesajları gönderilebilmesini teminen, anılan Kurul’un web sayfasında (www.ysk.gov.tr) bulunan “Yurt dışı seçmen sorgulama” bölümüne “e-posta” bilgisi eklenmiştir.
– Bu sayede, yurtdışı seçmen kütüğü kaydını kontrol etmek amacıyla “Yurt dışı seçmen sorgulama” bölümüne giriş yapacak vatandaşlarımızdan temin edilen e-posta adreslerine seçimlere ilişkin gerekli bilgilendirme mesajları gönderilebilecektir.
– Görev bölgemizde ve “Yurtdışı Seçmen Kütüğü’nde kayıtlı olan vatandaşlarımızın sözkonusu seçimler için Sidney’de nerede ve ne zaman oy kullanabilecekleri bilahare duyurulacaktır.
-İhtiyaç duyulması halinde vatandaşlarımız “0466 888 032″ numaralı Başkonsolosluğumuz telefonuna seçimle ilgili sorularını yöneltebilirler.
Vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.

T.C. Sidney Başkonsolosluğu

Bu duyuru resmi duyurudur. Geçen hafta yazdığımızı doğrular niteliktedir. Her vatandaş yukarıda belirtilen adresleri takip ederek yurtdışı seçmen kütüklerine kayıtlarını yaparak, yaptırarak oyunu kullanmalıdır.

Eskide okullarda Yurttaşlık Bilgisi diye bir ders okutulurdu. O derste vatandaşların devlete karşı görevleri dört ana kategoride belirtilirdi.
Bunlar 1) oy kullanma 2) askere gitmek 3) kanunlara uymak; ve 4) kazancı oranında vergi vermek, şeklinde idi. Vatandaş bu asli görevlerini her zaman yerine getirmiştir. Şimdi bir de devletin vatandaşlara karşı görevlerine bakalım. Devlet 1) vatandaşların güvenliğini sağlar 2) eğitim ihtiyaçlarını giderir 3) sağlığını koruyucu hizmetlerde bulunur 4) ekonomik düzeylerini iyileştirici tedbirler alır, şeklinde idi.

Şimdi bir bakalım. Vatandaş genel olarak devlete karşı olan görevlerini istisnalar dışında yerine getirmektedir. Şöyle ki seçim zamanı herkes oyunu kullanmaktadır. Özellikle şimdilerde zenginler bedel ödeyerek askere gitmemektedirler, ancak çoğunluğu fakir ve dargelirli aile çocukları askerlik görevlerini yerine getirmektedirler. Bunun için ta eskiden beri halkımız demiştir ki “Zenginimiz bedel öder, askerimiz fakirdendir”. Fakirler askere gider, ölür, ama ülkenin nimetlerinden zenginler faydalanır. Kanunlara karşı da boyunları kıldan incedir. Vergiyi de kaçırmayı bilmezler. Ama milyarderlerimiz çeşitli oyunlarla gelirlerini az gösterir, Manukyan kadar bile vergi ödemezler.

Devletin vatandaşlarına karşı ödevlerine gelince de güvenlik kalmamış. Ülke kan Gölü’ne dönmüş, güvenlik kuvvetleri harıl harıl vatandaşları vurmak, öldürmektedirler. Eğitim 4+4+4 formülü ile yarı yoldan sonra özellikle kız çocukları için haydi kızlar kocaya formülü ile hayatın gerisine atılmakta. Zorunlu din dersleri ile öte dünya vaatleri ile uyuşuk nesiller yetiştirilmekte. Ekonomide nüfusun yarısı açlık sınırının altında bir gelirle geçinmek zorunda. Ülke gelirinin yüzde sekseni nüfusun yüzde yirmisine gitmekte. Gelirin yüzde yirmisi de nüfusun yüzde sekseni arasında bölüştürülmekte. Sağlık tesislerin modernliği dışında dünya standartlarının çok çok altında.

Sonuçta görülen şudur ki, devlet vatandaşlara karşı olan görevlerini yerine getirmediği için ve vatandaşların da bunu öğrenmemeleri için Yurttaşlık Bilgisi gibi hayati dersleri eğitim proğramlarından kaldırdılar. “Uyan ey halkım vurulduk, unutmaya bizi”.

Saygılarımla
Ali Ulutaş
2 Şubat 2015

Ali-Ulutas-Makale-HeaderComments are Closed