Talat Paşa Komitesi – ATALARIMIZ DEDELERİMİZ ERMENİ KATİLİ DEĞİLDİR – Haluk Tarcan

talat-pasa-komitesi-logo-new

ERMENİ SOYKIRIMI ULUSLARARASI BİR YALANDIR

ATALARIMIZ DEDELERİMİZ ERMENİ KATİLİ DEĞİLDİR

KARŞIMIZDA Ermeniler değil Emperyalistler vardır.

Anadolu’yu yutmak için Ermenileri tetikçi olarak kullanmışlar, onları katil rolüne itmişlerdir.

Ermenilerin içindeki bazı maceracı yöneticiler, asla kâğıda geçirilmemiş ancak verilmiş söz olarak havada kalan “Büyük Ermenistan” ve “Küçük Ermenistan” sözüne kanmışlardır.

Doğu Anadolu’da ‘Büyük Ermenistan’ı kurmak için Türk çoğunluğu azınlık haline düşürmek üzere teammüden, yani bir plan dahilinde Türkleri katletmdeye başlamışlardır.

Sloğanları ise şuydu: “Eğer bir Ermenistan istiyorsan Türk komşunu öldür!… (A. Yaman, Ermenilerin âmâl ve Harekât –İhtilâlliyesi 1916-Ortağ Yayın Evi 1973)

Bu davranış soykırım tarifine uymaktadır ve bu nedenle bir ‘Türk soykırımı’ vardır.

BU YAZIYI DAĞITINIZ

Değerli vatandaşlarımız, bu gerçekleri okuyunuz, ezberleyiniz, ezberletiniz, dağıtınız.

Atalarımız, dedelerimiz Ermeni katili değildirler.

Emeryalistlerin klâsik oyunları; Birinci Dünya Savaşı’nın sonunda Ermeni delegasyonu başkanı Bogos Nubar Paşa 27 Şubat 1919’da…Rus ordusunda savaşan 150 bin gönüllü ve 40 bin Komitacı ile içeride Osmanlılara karşı savaştık artık söz verdiğiniz gibi, ‘Kafkaslarda Ermenistan ve Doğu Anadolu’da 7 il ve Kilikya’dan oluşan bağımsız Ermeni Cumhuriyeti’nin kurulmasının’ gerçeğe dönüştürülmesi ni istedi!… Lloyd George-İngiliz Başbakanı-buna ‘Bu gerçek bir peri masalıdır’ diye cevap verdi (The About Peace Treaties, V2 Londres s. 1255. Kâmuran Gürün)

Fransa İmparatorlugu Orta Asya’nın limanları olan Adana, Mersin ve Güneydoğu’yu Mondros bırakışmasına karşı işgal etmişler ve Ermenilere-tarihte asla var olmamış olan –Küçük Ermenistan’ı kurma sözü vermişlerdi.

20 Ağustos 1920…Adana’nın işgali üzerine Küçük Ermenistan’ı gerçekleştirmek üzere ‘Vali Konağı’na yerleşmek istiyen Mihran Damacıyan ve arkadaşlarını’ Fransız Komutanı “Nedir bu gülünç komedi?” diye geri çevirmiştir. (Prof. E. Feigl’un mythe de la terreur, Druchaus Nontal Salzburg 1991)

Ermeniler korkunç bir şekilde iki kere aldatılmışlardır. Şimdi de tüm dünyayı ‘büyük yalanla’ aldatmaya devam etmektedirler. Ama güneş balçıkla suvanmaz.

Ermeniler 600 yıl kardeşçe yaşadığımız ‘millet-i sadaka sıfatını kazanmış olan sizler gelin, bu hırçınlıktan vazgeçin, Türk ve Ermeni halkını birbirine düşürmüş olan emperyalistlere karşı beraberce hesap soralım.

Halûk TARCAN –(CNRS-Paris)

ERMENİ SOYKIRIMI ULUSLARARASI BİR YALANDIR.

Saygılarımızla,
TALAT PAŞA KOMİTESİ – Avustralya Temsilciliği

ARMENIAN GENOCIDE IS AN INTERNATIONAL LIE

main-left-ataturk-en

ERMENİ SOYKIRIMI ULUSLARARASI BİR YALANDIR

main-left-ataturkComments are Closed