Tag: Sevr Antlaşması

 

4 Aralık 2014 – Ali Ulutaş – Dostlara Yeniden Merhaba

Ali-Ulutas-Makale-Header

Bu yazıda okurlarıma özet halinde Sevr barış antlaşmasını yazacağım. Herkes Sevr’in adını söyler de içeriğinde neler var bilmezler. Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının bu antlaşma teklifini niçin red ederek tarihin çöplüğüne attıklarını ilgili maddeler okununca daha iyi anlaşılır kanaatindeyim. Şimdi ilgili tekliflere bakalım.

Sevr Antlaşması

Sevr’in emperyalist ve intikamcı niteliğini iyi anlamak için tamamını okumak gerek. Kısıtlayıcı, yasaklayıcı, tehdit edici, şaşırtıcı pek çok maddesi var. Bazı genel hükümleri Görelim.

 1. Antlaşma Müttefiklerin istediği gibi uygulanmazsa, İstanbul Osmanlı Yönetimi’nden geri alınacak.
 2. Doğu Trakya (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Gelibolu) Gökçeada, Bozcaada, Yunanistan’a verilecek İzmir bölgesi (İzmir, Kuşadası, Tire, Ödemiş, Manisa’nın batısı, Akhisar, Kırkağaç, Soma, Foça, Ayvalık, Burhaniye) Osmanlı egemenliği altında kalacak ama bu hakkı Yunanistan kullanacak. Yerel yönetim beş yıl sonra, Millet’ler Cemiyeti’nden, bu bölgenin Yunanistan’a bağlanması istenebilecek.
 3. Kuzeydoğu’da 1914’ten önceki sınır geçerli olacak. Artvin, Erzurum’un Kuzeydoğu’su ve Iğdır’a kadar Kars. Türkiye dışında kalacak.
 4. Doğu Anadolu’da Ermenistan ve aşamak olarak Kürdistan kurulacak.
 5. Güneyde Cehyan, Osmaniye, Dörtyol, İskenderun, Antakya, Maraş’ın Güney’i, Gaziantep, Urfa, Mardin, Cizre, Suriye’ye verilecek.
 6. Osmanlı Devleti, sınırları dışında kalan bu topraklar üzerindeki bütün haklarından vazgeçecek.
 7. Boğaz’lar (bütün kıyıları ile Marmara Denizi) bölgesi, özel bütçesi, teşkilatlı, bayrağı, polisi olan yarı devlet niteliğindeki bir karma kurulun egemenliğinde olacak.
 8. Bu bölgedeki tüm istikamlar yıkılacak ve silahsızlandırılacak. Bu bölgede bulunan ve Top ulaşımına elverişli bütün demir ve karayolları kullanılmaz hale getirilecek. Türkiye’nin bu bölgede telsiz ve telgraf istasyonu kurması yasaklanacak. Boğaz’lar bölgesi askeri amaçla, yalnız İngiltere, Fransa ve İtalya tarafından kullanılacak.
 9. Jandarma 35,000, kara kuvvetleri 15,000 kişi ile sınırlı olacak. Ancak gönüllüler askere alınacak. Boğaz’lar bölgesindeki Türk jandarması Müttefikler arası işgal komutanlığına bağlı olacak. Subay ve Er’lerin sayısı, Birliğin bulunduğu kesimdeki Müslüman olan ve olmayan nüfusa oranlı olarak belirlenecek. Silah, cephane, askeri araç ve gereç yapımı, ithali ve ihracı, Müttefikler arası Askeri Denetim Kurulu’nun denetimine bağlı olacak. Zırhlı tank ve araç yapımı yasaklanacak. Seferberlik ilanı yasaklanacak.
 10. Deniz Kuvvetleri kurulması yasaklanacak. Balıkçılık ve Polis hizmeti için en fazla 7 gambot, 6 torpidobot kullanılabilecek. Öteki bütün askeri gemiler yokedilecek. Yavuz zırhlısı Müttefiklere teslim edilecek. Türkiye’nin savaş ve denizaltı gemisi yapması ve edinmesi yasaklanacak. Deniz Kuvvetlerine alınacak Subay ve Er’lerin sayısı, Müttefikler arası Deniz Kuvvetleri Denetleme Kurulu kurulunca saptanacak.
 11. Hava Kuvveti kurulması yasaklanacak.
 12. Bütün Kapitülasyonlar (ticari ayrıcalıklar) yararlanacakların sayısı arttırılmış olarak sürecek. Adalet rejimi Müttefiklerce yeniden saptanacak. Soy, dil ve din azınlıkları, bağımsız ve denetimsiz olarak, diledikleri kadar İlk, Orta ve Yüksekokul açabilecek ve kendi dillerinde eğitim yapabilecekler.
 13. Osmanlı Maliyesi, Müttefiklerce seçilecek bir Maliye Kurulu’nun denetimi altında olacak.
 14. Mondros Andlaşması’nın, galiplere stratejik yerleri, Doğu illerini, ayrıca Toros tünellerini işgal ve haberleşmeyi denetleme hakkı veren maddeleri sınırsız olarak yürürlükte kalacak.

Özetle maddeler böyle. Bu maddeleri rahmetli Saygın insan Turgut Özakman’ın Vahidettin, Mustafa Kemal ve Milli Mücadele kitabından aldım. Hele hele Mustafa Kemal’i Vahidettin büyük paralarla Anadolu’ya göndermiş yalanı ile toplumu kandırmaya çalışan yalancıların iddialarına karşın herkesin bu kitabın okumalarını tavsiye ederim.

Bu Antlaşma ile Anadolu insanları Osmanlı’nın şahsından tamamen köleleştirilmek isteniliyordu. Devlet tamamen yok ediliyordu. İşte tüm bunlara karşın Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tüm olanaksızlıklara, imkansızlıklara, düşmanlıklara rağmen, yeni ve büyük mucizeler yaratarak ülkeyi kurtarmaları ve ilgili Antlaşmaları çöpe atmalarını emperyalistler unutmamışlar ve şimdilerde yerli uşakları vasıtasıyla yeniden denemeye kalkışmaktadırlar.

Şunu kimse unutmasın. Anadolu’da Kuvvayı Milliye ruhu maya tutmuştur. Bu mayayı atmaya kimsenin gücü yetmiyecektir. Anadolu insanı emperyalizme yem olmayacaktır. Ülkedeki yurtsever güçler harekete geçince kimseler önlerinde duramayacaktır. Bu böyle bilinmelidir.

Saygılarımla
Ali Ulutaş
4 Aralık 2014

Ali-Ulutas-Makale-Header