19 Mart 2015 – Ali Ulutaş – Dostlara Yeniden Merhaba

Ali-Ulutas-Makale-Header

28 Mart 2015 Cumartesi günü NSW eyaleti genelinde milletvekili seçimleri yapılacaktır. Avustralya’da iktidar olma şansını bazen Avustralya İşçi Partisi, bazen Liberal – Ulusal Koalisyon Partileri yakalayabiliyorlar. Küçük Partilerin iktidar olma şansları olmamıştır. Gelecekte de olacağa benzemiyor. Ancak Yeşiller Partisinin durmadan artan oyları böyle devam ederse ilerde Koalisyon ortakları olabilme imkanını yakalayabilirler. Bu da onların toplumla kaynaşabilme kabiliyetlerine bağlıdır.

Şeçim dedik, yaşamakta olduğumuz Auburn seçim bölgemizde seçilme şansı olan iki aday yarışmaktadır. Başka adaylar da var ancak onların seçilme şansları çok zayıf göründüğünden o adaylardan bahsetmiyeceğim. İki seçilme şansına sahip adaylardan Liberal Partisinin Ada’yı Türk toplumu ile toplantı düzenledi. Türk toplum üyeleri ağırlıklı olarak seçilmesi durumunda NSW Parlementosunda alınan Ermeni Soykırımı ile ilgili kararın yanlışlığı, taraflılığı üzerinde durdular. Çeşitli örneklerle bunun düzeltilmesini, devletin taraf tutmaması gerekliliğinin önemini belirttiler. Aynı toplantıyı daha sonra İşçi Partisinin Auburn bölgesi adayı da düzenledi. Aynı endişe ve eleştiriler ona da söylendi. O da İşçi Partisinin lideri olması hesabıyla iktidara gelmeleri halinde parlementonun böyle işlerde, olaylarda tarafsız kalması için bir karar alınmasını sağlamaya çalışacağını açıklıkla samimi bir şekilde açıkladı. Hatta sorulan ek bir soruya karşı bu düşüncesinin basına da bildirilebileceğinin hiç bir mahzurunun olmadığını belirtti. Yakında bu toplantının içeriğini Türk yerel basınından izlenebilinecektir. Seçim yarışı böyle devam ederken, Liberal Parti taraftarlarının bazıları, İşçi Partisi adayının resimlerini asılı oldukları yerlerde geceleri söküp attıkları görüldü. Bu durumun Avustralya’nın demokratik yapısının bozulması , ilerde nahoş hareketlerin olabileceğinin endişe ve eleştirileri Liberallere söylendi. Umarım herkes kendi çevresini uyararak böyle yanlışların önüne geçerler.

Şimdi biraz Partileri irdeliyelim. İşçi Partisi Federal ve eyaletlerde iktidara geldikçe daima devlet hastanelerine, devlet okullarına daha çok ödenekler ayırmıştır. Avustralya yerlilerinin her türlü haklarını tanımışlar. Kayıp nesillerinden dolayı da Kevin Rudd’ın Başbakanlığı döneminde yerlilerden devlet adına özür de dilediler. O günden bu yana tam yeterli olmamakla birlikte yerlilere daha çok olanaklar sağlanmaya başlandı. İşçi, işsiz, emekli, göçmenlere, sığınmacılara daha iyi koşullar yaratılmaya çalışılmakta. Yatırımlar daha adil yapılmaktadır. Ama Liberaller iktidara gelince ilk işleri devlet okul ve hastanelerinin ödeneklerinde kısıtlamalar yapmakta ve yoksul kesimin her türlü haklarını gözardı ekmektedirler. Daha da ileri giderek Medicare, yani genel sağlık sigortasını rafa kaldırmaya çalışmaktadırlar. Fakirin çocuklarının okumamaları için üniversite sistemlerini zorlaştırmaya çalışmaktadırlar. Kısaca Liberaller yapıları gereği zengin burjuva sınıfının partisidirler. Ama ne hikmetse yoksulların oyları ile de iktidar olabiliyorlar. Bu da İşçi Partisine bir uyarı olsun. Daha çok işçilere, yoksullara eğilirlerse kayıp oylarını toplayabilirler.

Son olarak Türkiye’li toplum üyeleri oturup tercihlerini ya zenginleri düşünen yada genelde her kesime eşit davranmaya çalışan, yoksulların haklarını göz ardı etmeyen Partilere mi destek vermeleri gerektiğinin hesabının iyi yapmaları gerekir. Her imkanı kalıcı olarak topluma sunan İşçi Partisine destek vermezlerse, kendi sonlarını hazırlamış olurlar. Seçimler birer fırsattır. Bu fırsatları akıllı değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum.

Saygılarımla
Ali Ulutaş
19 Mart 2015

Ali-Ulutas-Makale-Header

Comments are Closed