ATATÜRK OKULU

ATATÜRK OKULU

2021 EĞİTİM YILI DERSLERİ BAŞLIYOR !!!


ATATÜRK OKULU KAYIT FORMLARI

Lütfen aşağıdan indirip ve doldurup okulumuza çocuğunuzla beraber kayıt işlemlerini tamamlamanız rica olunur.

ATATÜRK SCHOOL ENROLMENT FORMS

can be downloaded from below and pre-filled and brought along with your children for speedy enrolment process.

AKM ATATURK SCHOOL Enrolment Form Pack


Drummoyne Public School

PERŞEMBE Günleri

3:45pm – 5:30pm

Drummoyne Public School,

Rawson Avunue DRUMMOYNE

ÖmerCan 0418 695 766

Bahar 0475 738 726

Drummoyne sınıfımız için yeni öğrenci kayıtlarımız için Perşembe günü Drummoyne Public School da 3:45pm de çocuğunuzla gelerek yapabilirsiniz.

Kayıt formları bu sayfanın başındadır.

2021 ATATÜRK OKULU DRUMMOYNE SINIFI DERS PROGRAMI

3:45pm – 4:35pm 1. Ders

4:35pm – 4:50pm Teneffüs

4:50pm – 5:45pm 2. Ders


Granville Public School sınıflarımız

CUMARTESİ GÜNLERİ

12:00pm – 4:30pm

Granville Public School, Gate 9 Carpark Entry on Florie Street GRANVILLE NSW 2142

Türkçe dil eğitimi Türk Kültürü, Atatürkçülük, Çağdaş, Demokratik ve Laik Cumhuriyet ilkeleri öncülüğünde 2021 eğitim yılı derslerimiz için kapılarımız tüm halkımıza açıktır.

Ömer Can Şirikçi 0418 695 766 – Başvuru ve ayrıntılı bilgi için lütfen arayın.


2021 ATATÜRK OKULU GRANVİLLE SINIFLARI DERS PROGRAMI

11:30am Florie Street Otopark Kapılarının Açılması

12:00pm – 1:00pm Satranç Eğitimi – yeni ve tüm öğrenciler için

12:00pm – 1:00pm Okuma Klübü – tüm öğrenciler için

1:00pm – 1:15pm Tüm öğrencilerin gelişi

1:15pm – 1:30pm Okul açılış resmi tören (İstiklal Marşı ve Öğrenci Andı)

1:30pm – 2:15pm (45 dakika) 1. Ders

1:30pm-1:45pm Müzik Dersi 1. Sınıf (15 dakika)

2:00pm-2:15pm Müzik Dersi 2. Sınıf (15 dakika)

2:15pm – 2:45pm (30 dakika) Teneffüs

2:45pm – 3:30pm  (45 dakika) 2. Ders

2:45pm-3:10pm Müzik Dersi 3. Sınıf (25 dakika)

3:30pm – 3:45pm (15 dakika) Teneffüs

3:45pm – 4:30pm (45 dakika) 3. Ders


ATATÜRK SCHOOL

2021 EDUCATION YEAR CLASSES STARTING !!!

Drummoyne Public School Classes

THURSDAYs

3:45pm – 5:45pm

Drummoyne Public School,

Rawson Avunue DRUMMOYNE

ÖmerCan 0418 695 766

Bahar 0475 738 726

Enrolment Forms can be found at the top of this page.

2021 ATATÜRK SCHOOL DRUMMOYNE CLASS TIME TABLE

3:45pm – 4:35pm 1. Ders

4:35pm – 4:50pm Teneffüs

4:50pm – 5:45pm 2. Ders


Granville Public School Classes Saturdays

12:00pm – 4:30pm

Granville Public School, Gate 9 Carpark Entry on Florie Street GRANVILLE NSW 2142

Turkish Language Education, embedded with Turkish Culture, Ataturkism, Modern, Democratic and Secular 2021 education year starting. Enrolments for new students are  welcome to all ages and cultures.

Please Contact Ömer Can Şirikçi on 0418 695 766 for inquires and further information.


2021 ATATÜRK SCHOOL GRANVILLE CLASSES TIME TABLE

11:30am Florie Street Carpark Entry Gates Opens

12:00pm – 1:00pm Chess Classes – for all students

12:00pm – 1:00pm TurkishReading Club – for all students

1:00pm – 1:15pm Arrival of Students

1:15pm – 1:30pm Assembly (Turkish National Anthem & Student Oath)

1:30pm – 2:15pm (45 minutes) 1. Lesson

1:30pm-1:45pm Music Lessons Class 1 (15 minutes)

2:00pm-2:15pm Music Lessons Class 2 (15 minutes)

2:15pm – 2:45pm (30 minutes) Recess

2:45pm – 3:30pm  (45 minutes) 2. Lesson

2:45pm-3:10pm Music Lessons Class 3 (25 minutes)

3:30pm – 3:45pm (15 minutes) Recess

3:45pm – 4:30pm (45 minutes) 3. Lesson


2021 EĞİTİM YILI TAKVİMİ

2021 SCHOOL CALENDAR


ATATÜRK OKULU kayıtları için ön bilgi vermek ve detaylı bilgi edinmek için lütfen aşağıdaki formu dolurun. 

Please fill in the following form for pre-registration and further information for ATATÜRK SCHOOL.


  ATATÜRK OKULU HEDEFİ, EĞİTİM FELSEFESİ, AMAÇLARI, İLKELERİ ve TEMEL YÖNTEM ve TEKNİKLERİMİZ:

  HEDEFİMİZ:

  • Türkçe temel dil becerisi eğitimi vermek.
   1. Okuma
   2. Yazma
   3. Konuşma
   4. Anlama

  EĞİTİM FELSEFEMİZ:

  • Çocuk sosyal varlıktır, grup içerisinde eğitilir.

  AMAÇLARIMIZ:

  1. Atatürk Okulu Türkçe Öğretiminin amaçları, öğrenciye;
   1. Türkçe OkumaYazma,
   2. Türkçe Konuşma,
   3. Türkçe okuduğunu Anlama,
   4. Türkçe Sözlü ve Yazılı ifade becerileri kazandırmak,
  2. Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren;
  • Atatürk,
  • Vatan,
  • Millet,
  • Bayrak,
  • Milli ve manevi değerlerine bağlı,
  • Türkçeyi ve Türk kültürünü dünya kültürünün önemli bir değeri olarak kavrayan,
  • Aile ve insan sevgisini benimseyen,
  • Kendine güvenen,
  • Çevresiyle iyi iletişim kurabilen,
  • Dürüst ilkeli,
  • Çağdaş̧ düşünceli,
  • Hak ve sorumluklarını bilen,
  • Saygılı ve hoş̧ görülü,
  • Yüksek ahlaklı

  Ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan bireyler yetiştirmek ve eğitim vermek.

  1. Atatürk gibi düşünen yeni nesiller yetiştirmek.
  2. Atatürk Milliyetçiliği ile birleştirici, bütünleştirici, çağdaş ve medeni Türk Ulusu yurttaşları yetiştirmek.
  3. Atatürk inkılap ve ilkelerine bağlı, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek.
  4. Çocukların sevgi saygı, işbirliği sorumluluk, hoşgörü, yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma gibi davranışları kazandırmak.
  5. Çocuklara hayal güçlerini, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerini, iletişim becerilerini ve duygularını ifade edebilme davranışlarını kazandırmak.
  6. Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişkin bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek;
  7. Okuma zevk ve alışkanlığı kazandırmak için her öğrencinin düzeyine uygun kitaplar okumaları, incelemeleri ve arkadaşlarına tanıtmaları sağlamak ve güçlendirmek.
  8. Türkçe imlâ, noktalama ve dil bilgisi kurallarına uyma alışkanlığı kazandırmak.

  İLKELERİMİZ:

  1. Türkçe eğitiminde dört temel dil becerisi birlikte öğretilir.
  2. Türkçe eğitimi doğal bir ortamda yapılır.
  3. Türkçe eğitiminde bütün derslerden yararlanılır.
  4. Türkçe kuralları öğretilirken Atatürk Okulu başlangıç eğitimi verdiği için tümden gelim yöntemi ile eğitim verilir. Dilin kurallarını öğretirken basitten karmaşığa, somuttan soyuta, bilinenden bilinmeyene doğru bir yaklaşım izlenerek tümden gelim eğitimi kullanılır.
  5. Türkçe temel dil becerileri ile öğretim etkinlikleri arasında sıkı bir ilişki kurulur.
  6. Konuların seçiminde tematik bir yaklaşım izlenir.
  7. Türkçeyi doğru ve düzgün kullanmaları konusunda öğrencilerin güdülenmesi ve cesaretlendirilmesi esastır.
  8. Türkçeyi sevdirmek (motivasyon ve güdüleme) için aşağıda sıralanan temel yöntem ve tekniklerimizin zenginliği ve her zaman etkili olup olmadığı sınanır, gerekli değişiklikler yapılarak en etkili hale getirilir.

  TEMEL YÖNTEM ve TEKNİKLERİMİZ:

  1. Öğrencilerin derse etkin katılımı sağlanır ve dil becerilerini kullanması cesareti verilir.
  2. Öğrencilere öğrendikleri dil kalıplarını kullanma olanağı sağlanır.
  3. Okuma metinlerinin özgün ve gerçek olmasına dikkat edilir.
  4. Dersi planlarken öğretme etkinliklerine çeşitlilik getirilir.
  5. Verilen bilgiler günlük yaşama aktarılır.
  6. Dil becerilerini geliştirmede, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve diğer milli günleri kutlama programları düzenlenerek, Türkçe sahne etkinlikleriyle (şiir, tiyatro, monolog, koro vb.), çocuğun toplum karşısında özgüveni artırılır.
  7. Sınıf içinde bireysel farklılıklar dikkate alınarak, algılama düzeyi farklı öğrencilerin grup içerisinde öz güvenlerini elde etmeleri için KÜME YÖNTEMİ kullanılır. Her çocuk etkinliklerde mutlaka yer alır, ona seviyesine göre bir görev verilir, hiç bir çocuk dışlanmaz. .
  8. Ekrana yansıtılan bir Türkçe metni, ilkokul Türkçe temel kaynak kitaplarından seçilmiş bir metin, birlikte okuma, sonra tek tek, bölüm bölüm okuma yapılır.

  Not: Avustralya Atatürk Kültür Merkezi Atatürk Okulu kuruluşundaki değerli katlılarından dolayı eğitmen-yazar sayın Mahiye Morgül hanımefendiye çok teşekkür ederiz.


   Eğitimdir ki; Bir milleti ya özgür,bağımsız,şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır, ya da esaret ve sefalete terk eder.


  Mission Statement of the Australian Atatürk Cultural Centre (AACC)

  Turkish Australians, who moved to this great country, recognised Atatürk’s effects on their lives and on Turkey’s modernisation, and yearned to not only to honour him, but to keep his vision alive.  The rise of Islamic fundamentalism in Turkey, and other developments away from Atatürk’s secular principles were among the motivations for establishing Australian Atatürk Cultural Centre (AACC) and working to keep Atatürk’s vision alive.

  Established on the 19th of May 1993; AACC seeks to shine the light on the Atatürk’s vision, manifested in his reforms in Turkey, which have cascading effects on the rest of the world.

  The Australian Atatürk Cultural Centre is an independent, non-partisan, non-profit, organisation, its day-to-day operations provided mostly by a small group of unabashed admirers of Atatürk, all dedicated to promoting his ideals.  Thus, it is the labour of love that fuels its efforts.

  AACC endeavours to internationally promote Atatürk’s aspiration of democracy, and freedom; secular education and secular governance, and with by science and reason serving as guide for international progress. It believes in peace with neighbouring countries, with former adversaries, and with the rest of humanity.

  AACC is determined to continue on the path that Atatürk envisioned for humanity.

  One of AACC’s aim is to promote the ideals of Atatürk’s universal political philosophy for international prosperity and peace:

  • Sovereignty belongs to the people.
  • Public sovereignty cannot be qualified, nor can it be shared with any other authority, including religious authority.
  • Secular public sovereignty is essential for avoiding the influence of religion on state affairs, to ensure the separation of religion and state, and to have peace in the country.
  • Secular education ensures public sovereignty, freedom of speech, and individual and national development.
  • Science and reason are the path to progress towards the contemporary civilisation.
  • Freedom and the pursuit of happiness are common aspirations of humanity.
  • “Peace at home and peace in the world” is crucial to maintaining the common good of human-kind. “Cultures vary, but the civilisation is unique”.

  Atatürk, the Greatest Turk of all times, proved himself to be invincible on the battlefield during Turkey’s War for Independence, and following the end of the war in 1923, he went on to establish the Modern Democratic Republic of Turkey.  The pillars, on which his Western leaning a secular creation stands, are governance by science and reason rather than superstition and dogma, the equality of genders, and modernity in general. His reforms are woven into the economic and social fabric of the nation he founded — in individual freedom and in the freedom of the press, in the promotion of a secular public education system, in banking and jurisprudence, in progress in technology and agriculture, in the adoption of the Latin alphabet and of western style clothing.

  Finally, Atatürk’s worldview of “Peace at home, peace in the world” becomes even more relevant in current times, when the world finds itself in shambles, teetering on the edge of the abyss. We at the AACC find the terrorist acts that occurred in the recent times deplorable, spreading fear and hatred with tactics ultimately aimed at dividing the world, instead of uniting it. An overwhelming misfortune that exists in our times is precisely the fact that deep ideological divisions divide society — the East does not meet West; the North does not meet South. Promoting Atatürk’s ideals, his worldview of peace, we believe, can help repair the social and political fissures that pervade Turkey, Australia and the world at large… And promoting his ideals remains the mission of the Australian Atatürk Cultural Centre.