Atatürkçü düşünceyi birinci kaynaklardan öğrenmek ve yeni nesillere öğretmek

ana amacı olan derneğimiz Sydney Avustralya da faaliyet gösteren kar amacı olmayan bir toplum kuruluşudur.

Avustralya Atatürk Kültür Merkezi Çalışmaları

Aylık Seminerler - Toplum Duyuruları - Bayram, Anma ve Kutlama Programları - Kültürel Etkinlikler

Atatürkçü düşünceyi birinci kaynaklardan öğrenmek ve yeni nesillere öğretmek ana amacı olan Avustralya Atatürk Kültür Merkezi

Sydney Avustralya da faaliyet gösteren kar amacı olmayan bir toplum kuruluşudur.


ATATÜRK OKULU

2024 EĞİTİM YILI TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ DERSLERİMİZ

10 ŞUBAT 2024 CUMARTESİ GÜNÜ BAŞLIYOR !!!


ATATÜRK OKULU KAYIT FORMLARI

Lütfen aşağıdan indirip ve doldurup okulumuza çocuğunuzla beraber kayıt işlemlerini tamamlamanız rica olunur.

ATATÜRK SCHOOL ENROLMENT FORMS

Enrolment forms can be downloaded from below and pre-filled and brought along with your children for speedy enrolment process.

AKM ATATURK SCHOOL Enrolment Form Pack


Drummoyne Public School

PERŞEMBE Günleri

3:45pm – 5:45pm

Drummoyne Public School,

Rawson Avunue DRUMMOYNE

ÖmerCan 0418 695 766

Drummoyne sınıfımız için öğrenci kayıtlarımız yıl içinde açıktır.

Kayıt formları bu sayfanın başındadır.

2024 ATATÜRK OKULU DRUMMOYNE SINIFI DERS PROGRAMI

3:45pm – 4:30pm 1. Ders

4:30pm – 4:45pm Teneffüs

4:45pm – 5:30pm 2. Ders

5:30pm – 5:45pm Bayrak Töreni


Granville Public School sınıflarımız

CUMARTESİ GÜNLERİ

12:00pm – 4:30pm

Granville Public School, Gate 9 Carpark Entry on Florie Street GRANVILLE NSW 2142

Türkçe dil eğitimi Türk Kültürü, Atatürkçülük, Çağdaş, Demokratik ve Laik Cumhuriyet ilkeleri öncülüğünde 2024 eğitim yılı derslerimiz için kapılarımız tüm halkımıza açıktır.

Ömer Can Şirikçi 0418 695 766 – Başvuru ve ayrıntılı bilgi için lütfen arayın.


2024 ATATÜRK OKULU GRANVİLLE SINIFLARI DERS PROGRAMI

11:30am Florie Street Otopark Kapılarının Açılması

12:00pm – 1:00pm Satranç Eğitimi – yeni ve tüm öğrenciler için

12:00pm – 1:00pm Okuma Klübü – tüm öğrenciler için

1:00pm – 1:15pm Tüm öğrencilerin gelişi

1:15pm – 1:30pm Okul açılış resmi tören (İstiklal Marşı, Öğrenci Andı ve Okul Marşı Bayrak Töreni)

1:30pm – 2:15pm (45 dakika) 1. Ders

1:30pm-1:45pm Müzik Dersi 1. Sınıf (15 dakika)

2:00pm-2:15pm Müzik Dersi 2. Sınıf (15 dakika)

2:15pm – 2:45pm (30 dakika) Teneffüs

2:45pm – 3:30pm  (45 dakika) 2. Ders

2:45pm-3:10pm Müzik Dersi 3. Sınıf (25 dakika)

3:30pm – 3:45pm (15 dakika) Teneffüs

3:45pm – 4:30pm (45 dakika) 3. Ders


ATATÜRK SCHOOL

2024 EDUCATION YEAR CLASSES

STARTING !!!

Drummoyne Public School Classes

THURSDAYs

3:45pm – 5:45pm

Drummoyne Public School,

Rawson Avunue DRUMMOYNE

ÖmerCan 0418 695 766

Drummoyne class student enrolment accepted throughout the education year.

Enrolment Forms can be found at the top of this page.

2024 ATATÜRK SCHOOL DRUMMOYNE CLASS TIME TABLE

3:45pm – 4:30pm 1. Lesson

4:30pm – 4:45pm Recess

4:45pm – 5:30pm 2. Lesson

5:30pm – 5:45pm Assembly


Granville Public School Classes Saturdays

12:00pm – 4:30pm

Granville Public School, Gate 9 Carpark Entry on Florie Street GRANVILLE NSW 2142

Turkish Language Education, embedded with Turkish Culture, Ataturkism, Modern, Democratic and Secular 2024 education year starting. Enrolments for new students are  welcome to all ages and cultures.

Please Contact Ömer Can Şirikçi on 0418 695 766 for inquires and further information.


2024 ATATÜRK SCHOOL GRANVILLE CLASSES TIME TABLE

11:30am Florie Street Carpark Entry Gates Opens

12:00pm – 1:00pm Chess Classes – for all students

12:00pm – 1:00pm TurkishReading Club – for all students

1:00pm – 1:15pm Arrival of Students

1:15pm – 1:30pm Assembly (Turkish National Anthem, Student Oath & School Song)

1:30pm – 2:15pm (45 minutes) 1. Lesson

1:30pm-1:45pm Music Lessons Class 1 (15 minutes)

2:00pm-2:15pm Music Lessons Class 2 (15 minutes)

2:15pm – 2:45pm (30 minutes) Recess

2:45pm – 3:30pm  (45 minutes) 2. Lesson

2:45pm-3:10pm Music Lessons Class 3 (25 minutes)

3:30pm – 3:45pm (15 minutes) Recess

3:45pm – 4:30pm (45 minutes) 3. Lesson


2024 EĞİTİM YILI TAKVİMİ

2024 SCHOOL CALENDAR


ATATÜRK OKULU MARŞI

ATATÜRK SCHOOL ANTHEM

Atamız bir ışıktı sönmedi sönmeyecek

Gençliğin hiç izinden dönmedi dönmeyecek

Kimse bilmez kalbimdeki sevgiyi

Biz yaşadıkça yaşayacak Atatürk

Atatürk okulunda bilginin kaynağında

Öğretmenler veriyor güzel gerçek bilgiler

Kimse bilmez kalbimdeki sevgiyi

Biz yaşadıkça yaşayacak Atatürk

Güfet ve Beste: Merdan Yurdakul

Sydney, Avustralya Nisan 2018


ATATÜRK OKULU kayıtları için ön bilgi vermek ve detaylı bilgi edinmek için lütfen aşağıdaki formu dolurun. 

Please fill in the following form for pre-registration and further information for ATATÜRK SCHOOL.

[contact-form-7 id=”16308″ title=”Contact form 1″]


ATATÜRK OKULU HEDEFİ, EĞİTİM FELSEFESİ, AMAÇLARI, İLKELERİ ve TEMEL YÖNTEM ve TEKNİKLERİMİZ:

HEDEFİMİZ:

 • Türkçe temel dil becerisi eğitimi vermek.
  1. Okuma
  2. Yazma
  3. Konuşma
  4. Anlama

EĞİTİM FELSEFEMİZ:

Çocuk sosyal varlıktır, grup içerisinde eğitilir.

Avustralya Atatürk Kültür Merkezi * Atatürk Okulu * öğretim felsefesi öğrenci (çocuk), öğretmen ve veli arasındaki dengeli bir ilişkiye dayanmaktadır.

Öğretmenlerimizin rolünün, sevgili çocuklarımıza hem öğretmenin hem de velilerin bilgilerini olumlu, yapıcı, sevgi dolu ve sevecen bir tavırla aktardıkları iki yönlü bir iletişimde velilerle işbirliği yaparak öğrencilerimizi yetiştirmek olduğuna inanıyoruz.

Atatürk Okulu öğretmenleri, bilgilerini, öğretme deneyimini ve çocuklarla çalışmanın mutlak tutkusunu bir araç olarak kullanır.
Ebeveynlerin, çocuklarının öğretmeniyle olan ilişkisi, çocuğun okulda ve evde ne kadar iyi geçindiği konusunda önemli bir faktör olabilir. Birçok çocuk için günlük yaşamlarında en önemli yetişkinler, yakın aile üyeleri ve bakıcılar (öncelikle ebeveynler) ve öğretmenleridir. Bunlar, birlikte en çok zaman geçirdikleri, zamanlarını nasıl geçireceklerine ilişkin kararları en çok veren, yaşamlarının çoğu alanında eylemleri ve sözleriyle yol gösteren ve yönlendiren yetişkinlerdir.

Ebeveynler ve öğretmenler arasındaki olumlu bağlantıların, çocukların akademik başarısını, sosyal yeterliliklerini ve duygusal refahını iyileştirdiği gösterilmiştir. Ebeveynler ve öğretmenler ortak olarak çalıştığında, çocuklar okulda ve evde daha başarılı olurlar.

Bu üçgensel ilişki ve bilgi aktarımı yolu, aşağıdaki resimde ifade edilmiştir.

AMAÇLARIMIZ:

 1. Atatürk Okulu Türkçe Öğretiminin amaçları, öğrenciye;
  1. Türkçe OkumaYazma,
  2. Türkçe Konuşma,
  3. Türkçe okuduğunu Anlama,
  4. Türkçe Sözlü ve Yazılı ifade becerileri kazandırmak,
 2. Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren;
 • Atatürk,
 • Vatan,
 • Millet,
 • Bayrak,
 • Milli ve manevi değerlerine bağlı,
 • Türkçeyi ve Türk kültürünü dünya kültürünün önemli bir değeri olarak kavrayan,
 • Aile ve insan sevgisini benimseyen,
 • Kendine güvenen,
 • Çevresiyle iyi iletişim kurabilen,
 • Dürüst ilkeli,
 • Çağdaş̧ düşünceli,
 • Hak ve sorumluklarını bilen,
 • Saygılı ve hoş̧ görülü,
 • Yüksek ahlaklı

Ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan bireyler yetiştirmek ve eğitim vermek.

 1. Atatürk gibi düşünen yeni nesiller yetiştirmek.
 2. Atatürk Milliyetçiliği ile birleştirici, bütünleştirici, çağdaş ve medeni Türk Ulusu yurttaşları yetiştirmek.
 3. Atatürk inkılap ve ilkelerine bağlı, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek.
 4. Çocukların sevgi saygı, işbirliği sorumluluk, hoşgörü, yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma gibi davranışları kazandırmak.
 5. Çocuklara hayal güçlerini, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerini, iletişim becerilerini ve duygularını ifade edebilme davranışlarını kazandırmak.
 6. Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişkin bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek;
 7. Okuma zevk ve alışkanlığı kazandırmak için her öğrencinin düzeyine uygun kitaplar okumaları, incelemeleri ve arkadaşlarına tanıtmaları sağlamak ve güçlendirmek.
 8. Türkçe imlâ, noktalama ve dil bilgisi kurallarına uyma alışkanlığı kazandırmak.

İLKELERİMİZ:

 1. Türkçe eğitiminde dört temel dil becerisi birlikte öğretilir.
 2. Türkçe eğitimi doğal bir ortamda yapılır.
 3. Türkçe eğitiminde bütün derslerden yararlanılır.
 4. Türkçe kuralları öğretilirken Atatürk Okulu başlangıç eğitimi verdiği için tümden gelim yöntemi ile eğitim verilir. Dilin kurallarını öğretirken basitten karmaşığa, somuttan soyuta, bilinenden bilinmeyene doğru bir yaklaşım izlenerek tümden gelim eğitimi kullanılır.
 5. Türkçe temel dil becerileri ile öğretim etkinlikleri arasında sıkı bir ilişki kurulur.
 6. Konuların seçiminde tematik bir yaklaşım izlenir.
 7. Türkçeyi doğru ve düzgün kullanmaları konusunda öğrencilerin güdülenmesi ve cesaretlendirilmesi esastır.
 8. Türkçeyi sevdirmek (motivasyon ve güdüleme) için aşağıda sıralanan temel yöntem ve tekniklerimizin zenginliği ve her zaman etkili olup olmadığı sınanır, gerekli değişiklikler yapılarak en etkili hale getirilir.

TEMEL YÖNTEM ve TEKNİKLERİMİZ:

 1. Öğrencilerin derse etkin katılımı sağlanır ve dil becerilerini kullanması cesareti verilir.
 2. Öğrencilere öğrendikleri dil kalıplarını kullanma olanağı sağlanır.
 3. Okuma metinlerinin özgün ve gerçek olmasına dikkat edilir.
 4. Dersi planlarken öğretme etkinliklerine çeşitlilik getirilir.
 5. Verilen bilgiler günlük yaşama aktarılır.
 6. Dil becerilerini geliştirmede, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve diğer milli günleri kutlama programları düzenlenerek, Türkçe sahne etkinlikleriyle (şiir, tiyatro, monolog, koro vb.), çocuğun toplum karşısında özgüveni artırılır.
 7. Sınıf içinde bireysel farklılıklar dikkate alınarak, algılama düzeyi farklı öğrencilerin grup içerisinde öz güvenlerini elde etmeleri için KÜME YÖNTEMİ kullanılır. Her çocuk etkinliklerde mutlaka yer alır, ona seviyesine göre bir görev verilir, hiç bir çocuk dışlanmaz. .
 8. Ekrana yansıtılan bir Türkçe metni, ilkokul Türkçe temel kaynak kitaplarından seçilmiş bir metin, birlikte okuma, sonra tek tek, bölüm bölüm okuma yapılır.

Not: Avustralya Atatürk Kültür Merkezi Atatürk Okulu kuruluşundaki değerli katlılarından dolayı eğitmen-yazar sayın Mahiye Morgül hanımefendiye çok teşekkür ederiz.


 Eğitimdir ki; Bir milleti ya özgür,bağımsız,şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır, ya da esaret ve sefalete terk eder.


Mission Statement of the Australian Atatürk Cultural Centre (AACC)

Turkish Australians, who moved to this great country, recognised Atatürk’s effects on their lives and on Turkey’s modernisation, and yearned to not only to honour him, but to keep his vision alive.  The rise of Islamic fundamentalism in Turkey, and other developments away from Atatürk’s secular principles were among the motivations for establishing Australian Atatürk Cultural Centre (AACC) and working to keep Atatürk’s vision alive.

Established on the 19th of May 1993; AACC seeks to shine the light on the Atatürk’s vision, manifested in his reforms in Turkey, which have cascading effects on the rest of the world.

The Australian Atatürk Cultural Centre is an independent, non-partisan, non-profit, organisation, its day-to-day operations provided mostly by a small group of unabashed admirers of Atatürk, all dedicated to promoting his ideals.  Thus, it is the labour of love that fuels its efforts.

AACC endeavours to internationally promote Atatürk’s aspiration of democracy, and freedom; secular education and secular governance, and with by science and reason serving as guide for international progress. It believes in peace with neighbouring countries, with former adversaries, and with the rest of humanity.

AACC is determined to continue on the path that Atatürk envisioned for humanity.

One of AACC’s aim is to promote the ideals of Atatürk’s universal political philosophy for international prosperity and peace:

 • Sovereignty belongs to the people.
 • Public sovereignty cannot be qualified, nor can it be shared with any other authority, including religious authority.
 • Secular public sovereignty is essential for avoiding the influence of religion on state affairs, to ensure the separation of religion and state, and to have peace in the country.
 • Secular education ensures public sovereignty, freedom of speech, and individual and national development.
 • Science and reason are the path to progress towards the contemporary civilisation.
 • Freedom and the pursuit of happiness are common aspirations of humanity.
 • “Peace at home and peace in the world” is crucial to maintaining the common good of human-kind. “Cultures vary, but the civilisation is unique”.

Atatürk, the Greatest Turk of all times, proved himself to be invincible on the battlefield during Turkey’s War for Independence, and following the end of the war in 1923, he went on to establish the Modern Democratic Republic of Turkey.  The pillars, on which his Western leaning a secular creation stands, are governance by science and reason rather than superstition and dogma, the equality of genders, and modernity in general. His reforms are woven into the economic and social fabric of the nation he founded — in individual freedom and in the freedom of the press, in the promotion of a secular public education system, in banking and jurisprudence, in progress in technology and agriculture, in the adoption of the Latin alphabet and of western style clothing.

Finally, Atatürk’s worldview of “Peace at home, peace in the world” becomes even more relevant in current times, when the world finds itself in shambles, teetering on the edge of the abyss. We at the AACC find the terrorist acts that occurred in the recent times deplorable, spreading fear and hatred with tactics ultimately aimed at dividing the world, instead of uniting it. An overwhelming misfortune that exists in our times is precisely the fact that deep ideological divisions divide society — the East does not meet West; the North does not meet South. Promoting Atatürk’s ideals, his worldview of peace, we believe, can help repair the social and political fissures that pervade Turkey, Australia and the world at large… And promoting his ideals remains the mission of the Australian Atatürk Cultural Centre.


AAKM-Logo-Layered-Transparent.v3.Red-ENG

APPLY FOR MEMBERSHIP ONLINE NOW

 

AAKM-Logo-Layered-Transparent.v3.Red-TUR

İNTERNET ÜYELİK BAŞVURU FORMU 


KEMALİZM, Türk devrimidir. 

Tam bağımsızlıktır. Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Laiklik, Devletçilik, Halkçılık ve Devrimciliktir. Akıl ve bilim ilkeleri doğrultusunda çağdaşlaşmaktır. Kendi tarihinden beslenmek, kendi diline sahip çıkmaktır. İnsan sevgisi, doğa dostluğu ve barış severliktir. Ulusal kültürle evrensel uygarlığa katkı sunabilmektir. Atatürk’ün ifadesiyle, “Bizi mahvetmek isteyen emperyalizme ve bizi yutmak isteyen kapitalizme başkaldırabilmektir” Kemalizm…

Bu bakımdan KEMALİZM, her şeyden önce antiemperyalistleri, ulusal direnişçileri anlatan bir kavramdır. Bu nedenle “Kemalist olmak”, her şeyden önce antiemperyalist ve tam bağımsızlıktan yana olmak demektir.

Kemalizm her şeyden önce bazılarının ‘Batılılaşma’ adını verdikleri Tanzimat’la birlikte başlayan uydulaşma ve sömürgeleşme sürecine karşı milliyetçi bir tepkidir.

KEMALİZM “Türk aydınlanmasıdır.

KEMALİZM, emperyalizme karşı “tam bağımsızlık” ilkesiyle ulusal mücadeleyi, geri kalmışlığa karşı “akıl” ve “bilim” ile çağdaşlaşmayı amaçlayan bir ideolojidir. 

KEMALİZM, ulusal bağımsızlığı ve ulusal kalkınmayı amaçlayan evrensel bir ideolojidir. Emperyalizmin olanca şiddetiyle geri kalmış ulusları ezdiği bugünün dünyasında tüm ezilen ulusların tek kurtuluş reçetesi KEMALİZM’dir. 


ATATÜRKÇÜLÜK NEDİR?

“Türk Milleti’nin İhtiyaçlarından Doğan, Türk Milleti’nin Sorunlarına Çözüm Önerileri Getiren, Çağdaşlaşmayı Hedef Alan, Aklı Ve Bilimi Temel Hareket Noktası Olarak Gören Bir Düşünce Sistemidir.”

Atatürkçülük, mutlak laik düşünüşün akılcı görüşüyle; halkı halk adına milli benlik bilinci ile dolu bir halde milli egemenliğe dayanan cumhuriyet devletinin koruyucu kantları altında, bilimsel, ekonomik ve sosyal yönden kalkındıracak; çağdaş uygarlık düzeyi üzerine çıkartacak, “yurtta sulh, cihanda sulh” sloganına dayanarak, evrende ayrı devletler oluşturan milletleri birbirine karşılıklı sevgi, saygı ve dayanışma duygusu ile bağlayacak yöntemin oluşturduğu yönetim sistemidir. Bütün dünya milletleri, Atatürk’çülüğü ileride bir bütün olarak ele almak ve ondan yararlanmak zorunda kalacaklardır. 

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE SİSTEMİNİN ESASLARI

 • Atatürk’ün teori ve uygulamalarından kaynaklanır.
 • Akıl ve bilimi temel hareket noktası olarak görür.
 • Akıl ve bilim dışı uygulamaları reddeder.
 • Türk milletinin ihtiyaçlarından doğmuştur ve gene türk milletinin ihtiyaçlarına çözümler getirir.
 • Çağdaş uygarlık düzeyi üzerine çıkmayı ana hedef olarak kabul eder.
 • Demokratik ve laik bir devlet ve toplum yapısını öngörür. İnsanlara kul ve mürit olma yerine vatandaş olma bilinci aşılar.
 • Devletin yönetim biçimi olarak demokrasiyi esas alır.

ataharit

TEMEL İLKELER

BÜTÜNLEYİCİ İLKELER

 • MİLLİ EGEMENLİK

 • MİLLİ BAĞIMSIZLIK

 • MİLLİ BİRLİK VE BERABERLİK

 • YURTTA SULH CİHANDA SULH

 • ÇAĞDAŞLAŞMA

 • BİLİMSELLİK

 • AKILCILIK

 • İNSAN VE İNSANLIK SEVGİSİ

ataBayrak


“İnsan kendini yapma kudretinin bir hammaddesidir. Tek adam (ATATÜRK), bu hammaddeyi yoğurarak hem kendini yaratan, hem zuhuru, milletinin, kavminin, çağının tarihinde bir dönüm noktası olan adam’dır. Mustafa Kemal, tek adam’dı. çünkü şartlar, olaylar ve yaşadığı atmosfer içinde kendi hammaddesini yoğurarak kendi kendini yarattı. Mücadelesi milletinin kaderine damgasını vurdu ve hayatı, çağımızın yön tayin edici hadiselerinden biri oldu. Şevket Süreyya Aydemir (Tek Adam kitabın girişinden)


ZÜBEYDE ve OĞLU “Biz bir yayız ki, çocuklarımız, attığımız oklardır.” Oklar yaydan kurtulunca artık bizim değildir. Bizden durmadan uzaklaşır. Kendi aleminde, kendi ufuklarına doğru uçar, gider. Şevket Süreyya Aydemir (Tek Adam kitabın girişinden)

AAKM-Zubeyde-Hanim-Anneler-Gunu-3AAKM-Zubeyde-Hanim-Anneler-Gunu


Bursa-Nutku


ATATÜRK’ün Evlatlarına Armağan Edilmiştir.


Ataturk-bursa-nutku-2
Large Visitor Map

TURKISH COMMUNITY LANGUAGE SCHOOLS
PROMOTIONAL VIDEOS

Turkish Language for Younger Students
Turkish Language for Older Students
Turkish Language for Parents – Part 1
Turkish Language for Parents – Part 2
Benefits of Learning Turkish (in Turkish Language)