Çeceli Kara Murat Hakkında

Çeceli Kara Murat hakkında başta internet siteleri olmak üzere ilgili merciler de dahil Uşak ve Banaz yerel basın yayınında verilen yaşam öykülerini takip ediyor ve çok üzülüyorum.   Üzüntümün nedeni bu konuda verilen bilgilerin yetersiz, içeriksiz, hatalı ve yanlışlığıdır. Böylesi bilgiler topluma zarar verdiği gibi genel anlamda Türk Kültürünü de doğru yansıtmamaktadır.

Ben 1954 Yukarı Karacahisar köyü İlkokulu mezunuyum. Murat Dağı’nın zirvelerindeki kayalıkların dibinden çıkan Çokrağan sularını kaynağından içtim. Mevzuyu ilk olarak işte oradaki ihiyar bir nineden dinlemiştim. Zihnime kazınan muhtevasını yıllar sonra İzmir merkez Çamönü Köyü İlkokulu kitaplığından ödünç aldığım o kitaptan okudum. Çocukluktan beri tarih ve çevre konularındaki bilgi birikimim beni bu yazıyı yazmaya zorladı.

Çeceli Kara Murat öyle bahsedildiği gibi kara kuru genç bir çoban değildir. Bilakis yılların tecrübesine sahip eşi ve benzeri olmayan bir milli karaman; daha önceki Osmanlı savaşlarına katılmış:

Yaptığını bilen

Baktığını gören

Tuttuğunu koparan

Attığını vuran

kıdemli bir Türk askeri; akıllı, zeki, cesur, mert ve dürüst; Banaz’ın Çece (Çamsu) köyünden yaşlı bir çiftçidir. Ovadaki tarlasında karasabanla çift sürerken ani olarak doğu yönündeki çam ormanlarının içinden peydahlanıp karınca sürüleri gibi yokuş aşağı akarak yanına gelen Yunan askerlerinin zorbalığına maruz kalmış; kılavuzluk yapması, en kestirmeden İzmire gidilecek Uşak yolunu göstermesi için kendisine çok kaba davranılarak büyük küstahlıklar yapılmıştır. Onların telaşından Türk Ordusunun takipte olduğunu anlayan Çeceli Kara Murat “dovvah” deyip öküzlerini hemen durdurmuş; zevlelerini çekerek boyunduruktan çıkarıp köye (Çece’ye) doğru “dah” diye sürüverdikten sonra tüm eratıyla, subaylarıyla, generallarıyla, kumandanlarıyla binlerce askerin önüne düşüp onları üç tarafı yüksek, dik ve sarp kayalıklarla çevrili (Kızıltaş vadisi? Kusura deresi?) çıkmazının geçit vermez derinliklerine çekerek, tek başına hem güzergahtaki tüm köylerle Uşak’ı tamamen yakılma riskinden kurtarmış; hem de koca Yunan ordusunun topunu birden aç, susuz, yorgun, bitkin, pejmürde ve perişan ederek kıskıvrak tam bir tuzağa düşürüp kendisiyle birlikte düşman ordusunun da tamamının sonunu getirmiştir. Şahsi ve milletinin intikamını alıp vatani görevini özveriyle yapma, gayesi ve hedefine tam ulaşmanın verdiği huzur ve mutluluk içinde onur ve gururla; yaptığını yiğit, mert ve kahramanca yüksek sesle haykırarak söylemesi üzerine Yunan askerlerinin süngü darbeleriyle oracıkta can verip şehadet mertebesine ulaşmıştır. Ruhu şad, mekanı cennet olsun!

Çeceli Kara Murat hakkında güvenilir, doğru ve tam bilgiler nerededir? Ne demişler: “Arayan bulur, inleyen ölür.” Eğer zahmet edip ararsanız bu bilgiler Milli Eğitim Vekaleti tarafından

1930-1940’ lı yıllarda KÖY OKUMA ODALARI veya Halkevleri için özel olarak bastırılmış seri kitaplardan 60-70 sayfalık bir kitaptadır. “Şu Çılgın Türkler” adlı kitabın yazarı merhum Turgut Özakman da Çeceli Kara Murat hakkında bu bilgilere ulaşamamış olmalı ki tam yeri geldiği halde eserine almamıştır. Bahsettiğim kitapta konu sıcağı sıcağına canlı, doğru, tam ve güzel bir ifade ile geniş olarak anlatılmıştır. Ne yazık ki kitabın adı ve yazarını hatırlayamıyorum. Milli

kütüphaneler ya da Milli Eğitim Bakanlığı kitap arşivlerinde mevcut sınırlı sayıdaki bu seri kitapların iç başlıkları okunup taranarak bulunabilecektir. Avustralya’da ikametim nedeniyle böyle bir araştırmayı bizzat yapmam mümkün olmuyor. İlgili yerlere yaptığım müracatlara da olumlu cevap alamadım.

Araştırmacı yazarlar, Milli kütüphane görevlileri, tarihçiler, yöneticiler, dernekler, belediyeler, üniversiteler, üniversiteliler. Hasılı;

Bilgililer bilgisizler

İlgililer ilgisizler

Kurşun kalem silgisizler

Arasıra vurdum duymaz

Çoğu kere ilgisizler

Sitemim sizlere. Nerelerdesiniz? Unutmayın. Olanaklarınız var. Vatan sizden hizmet bekler.

Uşak ve Banaz internet siteleri, yerel basın-yayını, resmi ve özel kişi ve kuruluşlarının hepsini söz konusu kitabı bulup çoğaltarak Türk tarih ve kültürünü ilgilendiren bu bariz hatanın düzeltilmesine davet ediyorum. Hiç değilse kapsamlı bir belgesel film de mi yapılamaz? Anlatılanların doğruluk derecesini araştırıp bulalım. Yanlışlık yapmayalım. Gelecek nesillere doğru, bilgiler aktaralım.

Çeceli Kara Murat hakkındaki kayıp kitabı siz bulun, ortaya çıkarın da herkes hakikatın sırrına ersin. Doğruyu öğrensin. Gerçeği bilsin.

Velhasılı kelam

Okuyanlara selam.

Şen ve esen kalınız.

 

Asım İYİDİLLİ

Sydney 05.05.2017