KADINLAR KOLU

Mustafa Kemal’in hürriyet ve istiklal aşkı duygusu, O’nun, ömrünün her aşamasında takip ettiği şaşmaz bir çizgidir.

Nitekim, bir konuşmasında aynen şöyle diyor: “Hürriyet ve istiklal benim karakterimdir. Ben, milletimin en büyük ve ecdadımın en kıy-metli mirası olan istiklal aşkı ile dolu bir adamım. Çocukluğumdan bugüne kadar, ailevi, hususi ve resmi hayatımın her safhasını yakından bilenlerce bu aşkım malumdur. Bence bir millette; şerefin, haysiyetin, namusun ve insanlığın vücut ve beka bulabilmesi mutlaka o milletin hürriyet ve istiklaline sahip olmasıyla kaimdir. Ben şahsen, bu saydığım vasıflara çok ehemmiyet veririm ve bu vasıfların kendimde mevcut olduğunu iddia edebilmek için milletimin de aynı vasıfları taşımasını esas şart bilirim.”
Bu ölçülerin karakterini yoğurduğu Mustafa Kemal, babasını çok küçük yaşta kaybetti. Annesinde iki sevgiyi birden yaşadı. Annesine çok değer verirdi, saygı gösterirdi. Anne, oğlu için daima duadaydı. O, cepheden cepheye koşarken, anne Zübeyde Hanım daima Kur’an okutur, dinler ve dua ederdi.
Yaveri Cevat Abbas Gürer şu hatırayı naklediyor: “Çankaya’da ana oğul görüşmelerinin birinde şahit olduğum bir vaziyeti kıymeti hudutsuz olan Bayan Zübeyde‟nin faal zekâsının bir numunesi olarak arz edeceğim: “Atatürk, anasının elini öptü, Bayan Zübeyde oğluna elini uzatırken coşkun sevgisinin gözlerine toplanan bütün ifadesiyle Atatürk’ü bağrına basmak istiyordu. O’nu kucakladıktan sonra aziz Türk mil-letine eşsiz bir halaskar kahraman veren ana olmak itibariyle gururlanmalı idi. Fakat böyle olmadı; bahtiyarlığı gülen şirin yüzünden okunurken o büyük Türk anası kolları arasından uzaklaşan ciğerparesinin elini tuttu:
Atatürk:
– Ne yapıyorsun anne? dedi. Elini çekmek istedi. Bayan Zübeyde, sükûnetle ve kat’i bir ciddiyetle:
– “Ben senin ananım, sen benim elimi öpmekle bana karşı olan vazifeni yapıyorsun. Fakat sen vatanı ve milleti kurtaran bir devlet reisisin. Ben de bu aziz devletin bir ferdiyim ve onun tab’asıyım. Elini öperim” cevabını verdi.
Evet, O’nun yapısında bir insanın annesine elini öptürmesi düşünülemez. Ancak annesinin eşsiz sevgisi O’nu öylesine sihirli bir güçle çevirmişti ki… Annesine olan saygı ve sevgisi onun kadın anlayışını çevrelemişti. Ayrıca, kadın saygıya layık bir varlıktır. Kurtuluş Savaşı‟nın yiğit, fedakâr kadınları Atatürk’ün -Kadın Hakları- mücadelesinin bayrağı olmuştur.

AAKM-Kadinlar-Kolu-2013-08-11-1 AAKM-Kadinlar-Kolu-2013-08-11-2 AAKM-Kadinlar-Kolu-2013-08-11-3

Avustralya Atatürk Kültür Merkezi Kadınlar Kolu (www.ataturk.org.au) düzenli şekilde toplanarak yeni çalışmalara imza atmak için hazırlıklarına başladı. İkinci toplatışını 11 Ağustos 2013, Pazar günü Homebush Bicentennial Park’da yapan Kadınlar Kolu, çeşitli konularda fikir alışverişinde bulundu.

Kanınlar Kolu Başkanı Aynur Şendurgut ve Başkan Yardımcısı Ayşe Engin Göktürk Alidosti hanımefendiler; amaçlarının 7 den 70 ye tüm Atatürkçü Düşünceyi savunan bayanları sosyal birlik ve beraberlik içerisinde birbirine destek veren örnek bir topluluk haline getirmek olduğunu ifade ettiler.

Yakın zamanda organize işlerini tamamlayıp, yaşlılar bakım yurtları, hastanelerde ve evlerinde yardıma ihtiyacı olan büyüklerimizi ziyaretlere başlayacaklarını, piknikler düzenleyeceklerini, sağlıklı yaşam için yürüyüşler ve kadınları bilgilendirecek aktiviteler düzenleyeceklerini söylediler.

Kadınlar kolunun toplumun çeşitli kesimlerinden, çeşitli yaş guruplarından oluşan bayanlar tarafından üyelerinin ve aktivitelerin ilerletilmesi konularını görüşen bayanlar, Ramazan Bayramı kutlamalarını ve yedikleri tatlıları yakmak için, havanın da çok güzel olmasından faydalanarak parkta yaptıkları yürüyüş ile pekiştirdiler.

Genç bayanlar ve onların ilgilerinin nasıl çekilebileceği toplantının önemli konularından birisi idi. Avustralya Türk toplumuna faydalı olmayı ilke edinen Avustralya Atatürk Kültür Merkezi Kadınlar Kolu, ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği yüksek medeniyet yolunda kadınlarımıza öncülük yapmayı kendilerine bir görev edinmiş fedakar bayanlardan oluşan ikinci toplantıları başarı ile sonuçlandı.

Atatürk Kültür Merkezi ilgilenen tüm bayanları, info@ataturk.org.au email adresinden ulaşıp, üye olmaları için davet ediyorlar.

Leave a Reply