Eğitimde Yaratıcı Dramaya Merhaba

Eğitimde Yaratıcı Dramaya Merhaba

Öğretmene kaynak kitap olarak hazırlamış olduğum bu kitap büyük çoğunlukla kendi yapmış olduğum drama etkinliklerini içermektedir.
1985’de beni dramayla tanıştıran ustam Tamer Levent’in ve İngiltere’de drama öğretmeni yetiştiren fakülteden iki öğretim üyesinin atölye çalışmalarını içinde bulacaksınız. Bu ustaların çalışmalarına kitabımda özellikle yer verdim. Çünkü, ülkemizde henüz tartışılmakta olan bir çok drama tekniğinin onlar tarafından nasıl yetkinlikle kullanılmış olduğunu göstermek ve bu tekniklerden herkesin yararlanmasını sağlamak istedim.
Ülkemizde, drama öğretmenliği bölümünün açılmasına talep yaratmak ve akademik kaygılar taşımadan dramayı öğretmene bir an önce ulaştırmak diğer amacımdı. İkinci baskıya hazırlandığımız şu günlerde, bir hayli mesafe aldığımızı söyleyebilirim. Ülkem adına seviniyorum. Çünkü bir zamanlar sanat eğitiminde çok ilerde görülen ABD’de bugün okul çağındaki gençlerin %95’inin sanat eğitimi (resim, müzik, drama) dersi görmeden mezun oldukları haberlerini okurken bizde drama kitaplarının ikinci baskı yapması önemli bir olaydır.
Beri yandan, dramayı kendi derslerinde yöntem olarak kullanan öğretmen arkadaşlarımın elindeki uygulama örneklerini kitaplaştırmasını bekliyorum. Bu bizi zenginleştirecek, dramayı kendi tekelinde zanneden akademisyenlere de katkı getirecektir.

Mahiye Morgül

Kitaptan:
Önsöz
Dramaya 1985’de merhaba dedim. Onunla dostluğumuz sürüyor. Çünkü onunla arkadaşlığı seviyorum.
Onu bir eğitim aracı olarak kullandım ve sonuçlarını gördüm. Onun aracılığıyla örencilerimi daha iyi tanıdım, onların iç dünyalarına girdim ve onları daha çok sevdim.
Her şeyden önce işimi severek yapmaya başladım, kendimle barışık yaşadım. Çünkü öğrencilerim bana yaşama sevinci veriyor. Onlarla uygar sevinçleri paylaşıyorum.
Beni dramayla tanıştıran Tamer Levent’e yürekten teşekkür ediyorum.
Dramaya uzun yıllar emek vermiş değerli sanat eğitimcisi Nevide Gökaydın öğretmenimize şükranlarımı sunuyorum.
Drama etkinliklerinde, ders ve seminerlerde, kendileriyle birlikte olmaktan gurur duyduğum, kitapta adı geçen-geçmeyen öğrencilerime ve arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu kitap onların eseridir.
Drama bize aydınlık günler vaat ediyor. Herkesin onunla tanışmasını diliyorum.
Kitabım doğmamış çocuklara armağanımdır.

Mahiye Morgül

Kitap için ne dediler….
“Bu kitapta ele alınan çağdaş bir eğitim sistemi olan drama, okul öncesinden başlayıp üniversite düzeyini de içine alan ve sürekli şekil değiştirerek ilerleyen, son derece yararlı bir eğitim süreci oluşturuyor.
Önemli olan bir diğer nokta da drama alanında yol göstericilerin de çok yönlü bilgi ve deneyim sahibi olmaları gereğidir.
Drama çocukta ve gençte, sevgi, mutluluk, gayret, paylaşma, esnek düşünme, toplumla barışık olma, eşitlik ve kendini tanıma gibi önemli değerlendirme ve duyarlılıkların yanısıra, düşünme ve buluş gücünü de geliştirici bir yöntemdir.
Bu denli yararlı bir sistemi sayın Mahiye Morgül’ün ele alıp, geniş araştırma ve denemeler sonucu, bilgi kapsamlı bir esere dönüştürmesi, kutlanacak bir olaydır kuşkusuz…
Tüm eğitimcilerin bu eseri tanımasını ve kullanmasını dilerim.
Toplumsal gelişme ancak güç birliği ile ve iyi paylaşım yolu ile olur.
Bu tür yorucu bir işlevi emeğini esirgemeden ortaya koyanları unutmayalım. Çünkü onlar yaşadıkları süreci ileriye götüren öncülerdir.”

1999 Nevide Gökaydın

“Mahiye Morgül bizim eğitimde drama çalışmalarımızın ilk öğretmenlerinden. Müzik alanında drama uygulamalarında titizlikle yıllardır yöntem geliştirmeye çalışıyor.
1985’de ilk çalışmalardan bu yana drama alanında kalıcı çabalar gösteren arkadaşımızın sayısı çoğalmaktadır. Mahiye Morgül bu ikinci kitabını da hazırlayarak konuya yıllardır ne kadar ciddi yaklaştığını kanıtlıyor.
Drama alanında yayınların çoğalması, alanın Türkiye’de daha çok kabullenmesine hizmet edecek, kurslarına katılanlar böylece kendilerini çoğaltacaklardır.
Bu yapılan çalışmalar Türkiye’nin gelecekte kavuşmasını istediğimiz demokrat profilinin resmini oluşturmuyor mu?
Mahiye Morgül’ü bu çalışması ve çabalarından ötürü içtenlikle kutluyorum.”

1999 Tamer Levent

 

İçindekiler:

Önsöz, Mahiye Morgül
Nevide Gökaydın
Tamer Levent

Birinci Bölüm
Eğitimde Drama Öğretim Bilgisi
Eğitimde Drama ve Kısa Tarihçesi
Türkiye Öğretmeninin Tarihsel Görevi
Çocukluk Çağı Oyunları Eğiticidir
Dramanın Temelinde Oyun Vardır
Dramada Eğitsel Kazanımlar
Yaratıcılık Her Çocukta Vardır
Drama Liderinin Konumu ve Özellikleri
Drama Etkinliklerinde Seyir
Isınma Çalışmaları
Tanışma Oyunları
Ses ve Nefes Açma Çalışmaları
Grubun Akordu-uyumu
Denge Çalışmaları
Anaritim
Bedensel Isınma Çalışmaları
Duyuların Çalıştırılması
Uyum ve Güven Çalışmaları
Doğaçlama Oluşumlar
Konu Seçiminde Kaynaklar
Drama Gereçleri
Görsel Materyallerden yararlanma
İkinci Bölüm
Doğaçlamalar – Sınıfiçi Çalışmalar – Yaratıcı Oyunlar
Öykü Tamamlama
Verilen Diyalogla Oyun Kurma
Beden Dilini Ön Plana Çıkartıcı Oyunlar
Objeye Dayalı İmgeleme
Hayvan Seslerini Öyküde Kullanma
Öykü Yaratma
Ritmik Sayışma Yaratma
Obje Kaynaklı Öykü
Klasik Müzikle Öykü Yaratma
Oyundan Dans Yaratma
Şarkıya Dans Yaratma
Ulusal Gün ve Bayramlar
Şarkıdan Oyun Yaratma
Çocuk Oyunlarından Teknik Alma
Belirlene Bir Harfle Sözcük yazma
Ritmik Sayışma Tekniği
Birbirine Kâğıt Atma Oyunu
Fen Formülleriyle Oyun
Dört Tepeli Kâğıt Oyunu
Evcilik Oyunlarından Teknik Alma
Evcilik Oyunundan Dramatik Oyuna
Bahçe, Sokak ve Açık Alan Oyunları
Öğretmenin Yaratacağı Oyunlar
Kendi Resmini Yazı Diliyle Anlatma
Şiiri Masallaştırma
Trafik Haftası Doğaçlamaları
Araya Diyalog Ekleme
İyi Bir Tüketici Olma Doğaçlamaları
Resmi Şiirle Anlatma
Şiiri Resimle Anlatma
Üçüncü Bölüm
Konservatuar Dersleri ve Bildiriler
ÇÜD Konservatuarında Eğitimde Drama Dersleri
ÇÜ 3.Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu Bildirisi
MÜ 2.Ulusal Eğitim Sempozyumu Bildirisi
Dördüncü Bölüm
Kurs – Seminer -Atölye Çalışmaları – Gözlem ve Çalışma Notları
MEB Ergin İzci Liderleriyle Eğitimde Drama -1
MEB Ergin İzci Liderleriyle Eğitimde Drama -2
GÜ Vakfı İ.Okulunda Hizmetiçi Eğitimde Drama
GEF Özel Eğtimde Drama
Sınıf Öğretmenleriyle Drama
Yuva Öğretmenleriyle Temel Müzik Eğitiminde Drama
HÜ Devlet Konservatuarı Semineri
Festival Gözlem Notları
Davranış Bilimleri Kursu
Uluslararası Seminer
Eğitimde Tiyatro – Yayınlanmış Yazılar
Akdeniz Sahillerinde (Doğaçlama Oyun)
Yaratıcı İnsan Üzerine
CSO’da Bir Son ders

Drama Etkinliklerinden Fotoğraflar: