ÜYELİK BAŞVURUSU

AAKM-Logo-Layered-Transparent.v3.Red-TUR

Avustralya Atatürk Kültür Merkezi (AAKM) “Kuruluş Nedeni”ni, amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden, 16 yaşını bitirmiş her yurttaş Derneğimize üye olabilir.

Üye olma süreci üyelik başvuru belgesinin AAKM Yönetim Kurulu’na verilmesiyle başlar. Başvurular sekreter tarafından incelenir varsa eksiklikler tamamlattırılarak yapılacak İlk Yönetim Kurulu gündemine alınır.

Mevcut tüzüğümüzde yer alan üye olma koşulları aşağıdaki gibidir ve daha ayrıntılı bilgi için web sitemizde bulunan ‘TÜZÜK’e (hyperlink)başvurulmalıdır.

ÜYELİK

ÜYELİK KRİTERLERİ:

Bir kişinin dernek üyeliğine hak kazanması için;

  1. 16 yaşında yada üzerinde olmalı
  2. Gerçek kişi olmalı (kurum yada kuruluş olmamalı)
  3. Bu maddeye uygun bir şekilde dernek üyeliğine aday gösterilmiş olmalı
  4. Derneğin Yönetim Kurulu tarafından dernek üyeliği onaylanmalı

ÜYELİĞE ADAYLIK:

  1. Üyelik başvurusu adayın imzası ile yazılı olarak derneğin sekreterine yapılarak 2 dernek üyesi tarafından önerilmelidir.
  2. Üyelik başvurusu yapıldıktan sonra makul bir süre içinde Yönetim Kurulu üyeliğin kabul yada reddine karar verecektir. Üyeliğin kabul edilmesi için en azından 5 Yönetim Kurulu üyesinin onayı gereklidir. Hiç bir zaman Yönetim Kurulu bir üyelik başvurusunun red edilme sebebini açıklamak zorunda değildir.
  3. Dernek Sekreteri, Yönetim Kurulu bir üyelik başvurusunu kabul kararı aldıktan  sonra en kısa zamanda adaya başvurunun kabulünü bildirerek 28 gün içinde üyelik ücreti olan $20’ı (yada Yönetim Kurulu’nun karar verdiği bir başka miktarı) ve Yönetim Kurulu’nun kararı ile belirlenen yıllık aidat ücretinin ödenmesini talep edecektir.
  4. Üyelik kayıtları dernek tarafından tutulacak ve her üyenin isminin kayıtlara geçirilmesi ile birlikte aday dernek üyeliğine hak kazanacaktır.

ÜYELİK ÜCRETİ:

Üyelik ücreti (yıllık aidat) $20 dır yada Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği bir başka miktardır ve her yılın başında ödenmesi gerekmektedir.

ÜYELİK İŞLEMLERİ:

– Üyelik Başvurusu iki şekilde yapılabilir;

1. İnternet (Online) Başvuru

2. Kağıt Üyelik Başvuru Formunun doldurulması ve Posta aracılığı ile bize ulaştırmanız.

Başvuru formunu indirmek için aşağıdaki linke tıklayınız.

AAKM Üyelik Formu – Membership Application Form v1.3

AAKM-PDF-Download

Ödeme Australian Ataturk Cultural Centre Inc. adına yazılacak $20’lık bir çekin doldurulmuş ve imzalanmış üyelik formu ile beraber aşağıda belirtilen posta adresine gönderilmesi ile yapılabileceği gibi yine aşağıda belirtilen banka hesap numarasına isim ve soyad belirtilerek te yapılabilir. Banka hesabına yapılacak ödemelerde üyelik formu üzerine paranın yatırıldığı tarih ve banka şubesinin adresi de yazılmalıdır.

 
Adres:

Australian Ataturk Cultural Centre Inc.

PO Box 1147

Auburn NSW 2144

 
Banka Hesap Detayları:

Banka:Westpac

Şube: Auburn NSW

Hesap İsmi: Australian Ataturk Cultural Centre Inc.

Hesap BSB No.: 032-070

Hesap No.: 128081

 

Üyelik hakkında tüm sorularınızı membership@ataturk.org.au email adresine yollayabilirsiniz.

Avustralya Atatürk Kültür Merkezi (AAKM) Yönetim Kurulu

Leave a Reply