Atatürk’ün Sözleri

Tarih

Sanat

 

 

Milli Mücadele ve Kurtuluş Savaşı

Milli Egemenlik ve Bağımsızlık

Milli Dış Siyaset ve Barışçılık

İş Bölümü ve Çalışma

İnsan Hak ve Hürriyetleri

Hukuk

Ekonomi

Eğitim

Bilim – Teknoloji – Sanayi

Basın

Aile Hayatı

Kaynak: Atatürkçü Düşünce Derneği http://www.add.org.tr/table/sozleri/

Leave a Reply