2014 CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ

DUYURU

2014 TÜRKİYE CUMHURİYETİ

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ

 

Cumhurbaşkanlığı Türkiye’nin en önemli makamıdır. Türk Milletinin dünyadaki en büyük temsilcisidir. Seçimlerinde tüm vatandaşların oylarını kullanması bir vatandaşlık görevidir.

18 Mayıs 2012’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6304 sayılı yeni kanuna göre; Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ilk kez 2014 yılında vatandaşlarının oylaması ile; Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından değil, halk oylaması ile seçilecektir.

Cumhurbaşkanı seçimleri yurt dışında yaşayan vatandaşların da oy kullanma haklarının sağlandığı, Türkiye’deki seçimlerden önce, üç günlük bir süre içerisinde yapılacaktır.

Avustralya’da Sydney, Melbourne ve Canberra şehirlerinde seçim sandıklarında sabah saat 8:00AM ile 12:30PM arasında ve öğleden sonra 12.30PM ile 5:00PM arasında aşağıdaki tarihlerde oyunuzu kullanabilirsiniz.

 • 31 Temmuz 2014 Perşembe
 • 1 Ağustos 2014 Cuma
 • 2 Ağustos 2014 Cumartesi

Oy verebilmek için gerekli olan koşullar;

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 • 18 yaşından büyük olmak.
 • Yurt dışı seçmen kütüğüne 2 Temmuz 2014 gününe kadar kayıt yaptırılması. http://www.ysk.gov.tr/ysk/YurtDisiSecmenSorgu.html YSK-Yurtdisi-Secmen-Sorgulama
 • SEÇSİS Oy Verme Günü Belirleme Sistemi’nden randevu almak. http://www.ysk.gov.tr YSK-Secsis-Randevu

  • Söz konusu randevu işlemi 21 Temmuz 2014 Avustralya saati ile öğlen sonu 3:00PM’de başlayacak ve 25 Temmuz 2014 Avustralya saatiyle gece yarısı saat 00:00AM’de sona erecek zaman süreci içerisinde yapılabilir.
  • Oy verme gününü belirlemeyen seçmenler için oy verme gün ve saat aralığı ile oy kullanacakları sandıklar Sistem tarafından belirlenecektir.

Lidcombe Centre for Community 6 Taylor Street Lidcombe, NSW 2141 (Former RSL Club Building) adresinde

Lidcombe Centre for Community 6 Taylor Street Lidcombe, NSW 2141NSW, QLD ve NT eyaletlerinde ikamet eden vatandaşlarımız, T.C. Sydney Başkonsolosluğu ve Yüksek Seçim Kurulu (YSK) yetkilileri kontrolünde oy kullanma işlemleri yapılacaktır.

Oy kullanacak vatandaşların T.C. Kimlik Numarası olan yeni vatandaşlık kimlik kartları veya T.C. Pasaportlarını yanlarında getirmeleri gereklidir.

Avustralya’da ikamet eden vatandaşlardan oluşturulmuş, çeşitli T.C. Politik Partilerin YSK tarafından onaylı görevliler, seçimlerde oy sandıklarının başında olacaktır. Sandıkları ve oyları korumak için var olan koşullarda oyların güvenliği için biz gönüllüler tarafından, yasal çerçeve içerisinde elimizden gelen her şeyin yapılacağı gerekli önlemler alınmıştır. Sandıklar mühürlenerek, yüksek kontrollü diplomatik protokol ile yerli parti temsilcileri ve yetkililer tarafından, sayılmak üzere Yüksek Seçim Kurulu’na ulaştırılacaktır. Oy verilme işlemlerinin başlamasından, oyların Ankara’da YSK temsilcilerine teslim edilmesine kadar olan süreçte, oylarınıza sahip çıkılması için tüm işlem ve prosedürler hazırlanmış, güvenilir yerli yetkililer tespit edilmiştir.

Yurtdışı Seçmen Kütüğüne kayıt için gerekli Adres Beyan Formu, YSK Başkanlığı İnternet sitesinden kayıt durumu kontrolü ile ilgili ayrıntılı bilgi Avustralya Atatürk Kültür Merkezi İnternet sitesi Duyurular (http://www.ataturk.org.au) sayfasında temin edinilebilir.

T.C. Sydney Başkonsolosluğu’na seçimler konusunda vatandaşlarımızı bilgilendirmek amacıyla oluşturulan “0466 888 032” numaralı telefondan seçimle ilgili sorularınızı yöneltebilirsiniz.

Yukarıda belirtilen Cumhurbaşkanlığı Seçimi ilk tur sonuçlarından yeterli sonuç alınamadığı zaman ikinci tur için belirlenen yurtdışı oy verme günleri aşağıda belirtilmiştir;

 • 17 Ağustos 2014 Pazar
 • 18 Ağustos 2014 Pazartesi
 • 19 Ağustos 2014 Salı

Yurtdışında yaşayan seçmen niteliğine sahip vatandaşlarımızın seçim döneminde oy kullanabilmeleri için “Yurtdışı Seçmen Kütüğü”ne kayıtlı olmaları yukarıda belirtildiği gibi gerekmektedir. “Yurtdışı Seçmen Kütüğü”nde yer almanın tek yolu “adres beyanı”nda bulunmaktır.

Vatandaşlarımız, evvelce adres beyanında bulunmuşlarsa, Yurtdışı Seçmen Kütüğü’ne kayıtlı olup olmadıklarını, seçim döneminden önce mutlaka Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı’nın İnternet sitesinden (http://www.ysk.gov.tr/ysk/YurtDisiSecmenSorgu.html) kontrol etmelidirler.

Örnek Sayfa görüntüsü aşağıda verilmiştir.

Not: İnternet üzerinden yapılan sorgulama akıllı cep telefonlarından da yapılabilir. İnternet sitesinden akıllı cep telefonları için program yükleme servislerine ulaşılabilir.Screen Shot 2014-05-19 at 6.38.48 pm

Sorgulama sonucunda eğer kayıtlı iseniz aşağıdaki örnek sayfada olduğu gibi T.C. Kimlik Numaranız, Adınız ve Soyadınızın bulunduğu sonuç sayfasına ulaşacaksınız. Yurtdışında oy kullanma hakkına sahipsiniz demektir.

Screen Shot 2014-05-19 at 6.38.25 pm

Eğer sorgulama olumsuz olursa ve kayıtlı değil iseniz, aşağıdaki örnekde gösterildiği gibi sorgulama sonucuna ulaşacaksınız. Yurt dışında oy kullanma hakkına sahip değilsiniz ve kaydınızı yapmanız gerekmektedir.

Screen Shot 2014-05-19 at 7.28.10 pm

Yurtdışında yaşayan ve seçmen niteliğini taşımakla birlikte, Yurtdışı Seçmen Kütüğü’nde kayıtlı olmayan vatandaşlarımızın adres beyanlarının yapılması için veya kayıtlarında eksik ya da yanlış bilgi bulunan vatandaşlarımızın adres beyanlarının düzeltilmesi için;

i) Başkonsolosluğumuza şahsen müracaatla “Adres Beyan Formu” doldurmaları, veya;

ii) T.C. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün İnternet sitesinden (http://www.nvi.gov.tr/Hakkimizda/Projeler,Aks.html?pageindex=11) indirebilecekleri Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlarımız İçin Adres Beyan Formu-B’yi (ön ve arka sayfa) eksiksiz doldurduktan sonra, nüfus cüzdanlarının önlü/arkalı fotokopisiyle birlikte posta yoluyla Başkonsolosluğumuza göndermeleri gerekmektedir.

Yurt Dışında Yaşayan Vatandaşlarımız İçin Adres Beyan Formu (FORM B – Ön Sayfa)

Yurt Dışında Yaşayan Vatandaşlarımız İçin Adres Beyan Formu (FORM B – Arka Sayfa)

Saygılarla,

Avustralya Atatürk Kültür Merkezi

Yönetim Kurulu

———————————————————————————————————————

AAKM KİTAPÇIK 2014 TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANI SEÇİMLERİ

[gview file=”http://www.ataturk.org.au/wp-content/uploads/AAKM-KİTAPÇIK-2014-TÜRKİYE-CUMHURİYETİ-CUMHURBAŞKANI-SEÇİMLERİ.pdf”]

———————————————————————————————————————

[gview file=”http://www.ataturk.org.au/wp-content/uploads/YSK-Genelgesi.Karar2390.pdf”]

———————————————————————————————————————

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİNDE UYGULANACAK SEÇİM TAKVİMİ

I. 10 Ağustos 2014 Pazar Günü Yapılacak Olan
Birinci Oylamaya İlişkin Takvim

NOT:

1- Bu Takvim, 6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi
Kanunu’nun 3. maddesinin üçüncü fıkrasının
verdiği yetkiye dayanılarak hazırlanmıştır.

2- 6271 sayılı Kanun’da yer alan süreler ile bu Kanun’un
2. maddesinin beşinci fıkrasıyla göndermede bulunulan diğer
kanunlarda öngörülen kimi süreler
kısaltılmıştır (6271/2-6).

3- Takvimde son günü gösterilen süreler
aksine bir açıklama yoksa, belirtilen gün saat 17.00’de sona
erer.

4- Seçim takviminin kesintisiz uygulanması gerekmekte
olup, tatil günleri de seçim takvimi açısından resmî
çalışma günleri gibi değerlendirilir.

5- 298 sayılı Kanun’un 87. maddesi gereğince, sandık
seçmen listesinde yazılı seçmenin kimliği, nüfus
hüviyet cüzdanı veya kimlik tespiti amacıyla düzenlenmiş
ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan resmî
belgelerle belirlenir. Hangi resmî belgelerin kimliğin
belirlenmesinde kabul edileceği hususu, Yüksek Seçim
Kurulunca seçimlerin başlangıcında tespit ve ilân edilir.
Şu kadar ki, belediyeler ile köy ve mahalle muhtarlıklarınca
tanzim ve tasdik edilen kimlik belgeleri bu maddenin uygulanmasında
geçerli değildir.

 

29 HAZİRAN 2014 PAZAR

1- SEÇİMİN BAŞLANGIÇ
TARİHİ

2- Cumhurbaşkanı seçimine ait parametrelerin
SEÇSİS’ten tanımlanması,

3- Muhtarlık
bölgesi askı listelerinin dökümüne başlanması,

4- Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü
olanların kimlik bilgilerini içeren listelerin Cumhuriyet başsavcılıklarından
istenerek SEÇSİS’e girilmeye başlanması ve listelerin
düzenlenmesi,

5- Cumhurbaşkanı adaylığı için Türkiye
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına veya Yüksek
Seçim Kuruluna yapılacak başvuruların başlaması (6271/7-4).

30 HAZİRAN 2014 PAZARTESİ

Seçimlere katılma yeterliliği olan siyasi partilerin
Yüksek Seçim Kurulunca tespit ve ilânı.

2 TEMMUZ 2014 ÇARŞAMBA

1- Muhtarlık bölgesi askı listelerinin,

2- Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü
askı listelerinin,

Güncelleştirilmek üzere ilçe seçim
kurullarınca askıya çıkarılması ve itirazların başlaması (Saat
08.00),

3- Yurt Dışı Seçmen
Kütüğünün internet ortamında www.ysk.gov.tr adresinde
ilân edilmesi ve itirazların başlaması (Türkiye saati ile
08.00),

4- Yüksek Seçim Kurulunun www.ysk.gov.tr internet
adresinden bina bazında seçmen kayıtlarının sorgulanmasına
başlanması (Saat 08.00),

5– Muhtarlık bölgesi askı listeleri ile yurt dışı
seçmen kütüğünün Seçmen
Kütüğü Genel
Müdürlüğünce DVD olarak hazırlanıp, siyasi
partilerin ilçe başkanlıklarına gönderilmek üzere
tutanak karşılığı siyasi partilerin genel merkez yetkililerine
elden teslimi.

3 TEMMUZ 2014 PERŞEMBE

Cumhurbaşkanı adaylığı için yapılacak
başvuruların son günü (Saat 17.00).

4 TEMMUZ 2014 CUMA

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığına yapılan Cumhurbaşkanı adaylığı
başvurularına ait bilgi ve belgelerin Yüksek Seçim Kurulu
Başkanlığına gönderilmesinin son günü (Saat
17.00) (6271/7-4).

5 TEMMUZ 2014 CUMARTESİ

1- Cumhurbaşkanı adaylık başvurularının Yüksek
Seçim Kurulunca incelenmesine başlanması ve tespit edilen
eksikliklerin tamamlanmasına ilişkin yazılı bildirimde bulunulması
(6271/8-1),

2- Oy kullanılacak gümrük kapılarının ve yurt
dışı temsilciliklerin tespit edilmesi.

7 TEMMUZ 2014 PAZARTESİ

Cumhurbaşkanı adaylarının bilgi ve belge eksikliklerini
tamamlamasının son günü (Saat 17.00).

8 TEMMUZ 2014 SALI

Cumhurbaşkanı geçici aday listesinin Resmî
Gazete’de yayımlanması ve itirazların başlangıcı (Saat 08.00) (6271/9).

9 TEMMUZ 2014 ÇARŞAMBA

1- Muhtarlık bölgesi askı listelerinin,

2- Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü
askı listelerinin, Askıdan indirilmesi ve itirazların sonu (Saat 17.00),

3- İnternet ortamında ilân edilen Yurt Dışı
Seçmen Kütüğünün ilânının
sonlandırılarak bu durumun tutanak altına alınması ve Yurt Dışı
Seçmen Kütüğüne yapılacak itirazların sonu
((Türkiye saati ile 17.00),

4- Yüksek Seçim Kurulunun www.ysk.gov.tr internet
adresinden bina bazında seçmen kayıtlarının sorgulanmasının sonu (Saat
17.00),

5- Cumhurbaşkanı geçici aday listesine yapılacak
itirazların son günü (Saat 17.00),

6- Cumhurbaşkanı geçici aday listesine yapılacak
itirazların Yüksek Seçim Kurulunca incelenmesine
başlanması.

10 TEMMUZ 2014 PERŞEMBE

Cumhurbaşkanı geçici aday listesine yapılan
itirazların Yüksek Seçim Kurulunca karara bağlanmasının son
günü (6271/10-2).

11 TEMMUZ 2014 CUMA

1- Muhtarlık bölgesi askı listelerine ve yurt dışı
seçmen kütüğü ile tutuklu ve taksirli
suçlardan hükümlü askı listelerine yapılacak
itirazların karara bağlanmasının son günü (Saat 17.00),

2-Gümrük kapılarında görev yapacak ilçe
seçim kurullarının, yurt dışı geçici ilçe seçim
kurullarının, yurt dışı sandık kurullarının, saklama ve ulaştırma
kurulları (komisyonları) ile sayım ve döküm kurullarının
oluşturulması çalışmalarına başlanması (298/94/A,
94/C, 94/E),

3- Gümrük sandık kurullarının oluşum
çalışmalarına başlanılması,

4- Cumhurbaşkanı kesin aday listesinin Resmî Gazete’de
yayımlanması

(6271/10-2),

5- Propaganda döneminin başlangıcı (6271/13).

12 TEMMUZ 2014 CUMARTESİ

1- Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu
Başkanınca verilen kararlara ilişkin işlemlerin Nüfus
ve Vatandaşlık İşleri Genel
Müdürlüğünce tamamlanmasının son günü
(Saat 17.00),

2- İlçe seçim kurulu başkanlıklarınca
verilen kararlara ilişkin işlemlerin nüfus
müdürlüklerince tamamlanmasının son günü (Saat
17.00).

14 TEMMUZ 2014 PAZARTESİ

1- Cumhurbaşkanı adaylarının birleşik oy
pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için Yüksek Seçim
Kurulunda kura çekiminin yapılması ve ilânı (6271/15),

2- a) Muhtarlık bölgesi askı listelerinde, listelerin
döküm süresi dâhil askı süresi içinde
gerçekleşen tüm değişiklikleri içeren
sandık bölgesi askı listelerinin Seçmen
Kütüğü Genel
Müdürlüğünce DVD olarak hazırlanıp, talepleri
halinde adaylara ya da yetkili kıldığı kişiye ve ayrıca siyasi
partilerin genel merkez yetkililerine siyasi partilerin ilçe
başkanlıklarına gönderilmek üzere tutanak karşılığı
elden teslim edilir.

b) Yurt dışı seçmen kütüğünde
askı süresi içinde meydana gelen seçmen bilgi
değişikliklerini içeren kütüğün,
Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce
DVD olarak hazırlanıp, talepleri halinde adaylara ya da yetkili kıldığı
kişiye ve ayrıca siyasi partilerin genel merkez yetkililerine elden
teslimi,

Bu listelere itirazların başlaması (Saat 08.00) (298/35,
42, 123).

15 TEMMUZ 2014 SALI

1- Sandık bölgesi askı listeleri ile yurt dışı
seçmen kütüğüne yapılacak itirazların son
günü (298/123),

2- Yüksek Seçim Kurulunca tüm seçim
çevreleri ile yurt dışı temsilciliklerde ve gümrük
kapılarında kullanılacak birleşik oy pusulalarının basımına, basımı
tamamlandıkça bir plan dâhilinde dağıtımına
başlanması,

3- Yurt içi sandık kurullarında görev alacak
kişilerin belirlenmesine yönelik çalışmalara
başlanması (298/22, 23, 24).

16 TEMMUZ 2014 ÇARŞAMBA

1- Sandık bölgesi askı listeleri ile yurt dışı
seçmen kütüğüne yapılacak itirazların
ilçe seçim kurullarınca karara bağlanmasının son
günü ve bu kararlara karşı il seçim kurullarına
yapılacak itirazların başlaması (298/123),

2- Gümrük kapılarında kullanılacak araç ve
gereçlerin gönderilmesine başlanması.

17 TEMMUZ 2014 PERŞEMBE

1- İlçe seçim kurullarınca 16 Temmuz 2014
Çarşamba günü verilen kararlara karşı, il
seçim kuruluna yapılacak itirazların son günü (Saat 17.00),

2- İl seçim kurullarınca bu itirazların saat 23.59’a
kadar kesin olarak karara bağlanması.

18 TEMMUZ 2014 CUMA

1- Siyasi partilerin genel merkez yetkilileri ile Seçmen
Kütüğü Genel Müdürünün 298
sayılı Kanun’un 122 ve 123. maddeleriyle, 124. maddesinde yazılı
şikâyet ve itirazlar üzerine verilen kesin kararların,
Yüksek Seçim Kurulunca incelenip karara bağlanmasını
istemelerinin son günü (Saat 17.00),

2- Yukarıdaki madde uyarınca yapılacak itirazların Yüksek
Seçim Kurulunca karara bağlanmasının son günü (Saat
23.59),

3- İl seçim kurulunun kesin kararı ile itiraz
edilmeksizin kesinleşen ilçe seçim kurulu kararlarının
nüfus müdürlüklerince ve Nüfus ve
Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce
işlenmesinin bitirilmesi.

20 TEMMUZ 2014 PAZAR

1- Yurt içi ve yurt dışı seçmen
kütüklerinin kesinleştirilmesi, 2- Yurt içi
sandık atama işlemlerinin yapılması.

21 TEMMUZ 2014 PAZARTESİ

1- Yurt dışı seçmenlerin Yüksek Seçim Kurulunun
www.ysk.gov.tr internet adresinden oy verecekleri gün ve saat
aralığını belirlemeye başlamaları (Türkiye saati ile
08.00),

2- Gümrük kapılarında görev yapacak ilçe seçim
kurullarının, yurt dışı sandık kurullarının, saklama ve ulaştırma
kurulları ile sayım ve döküm kurullarının oluşturulması
çalışmalarının tamamlanması ve ilgililere tebliği,

3- Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü
askı listelerinin, Cumhuriyet başsavcılığından istenilen ikinci
liste ile karşılaştırılarak değişikliklerin
SEÇSİS’e işlenmesi işlemlerinin bitirilmesi ve askıya
çıkarılması.

4- Cumhurbaşkanı adaylarının radyo ve televizyonda propaganda
için başvuruları ve propaganda sırasının belirlenmesi için
kuraya katılacak temsilcisinin ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumu
temsilcilerinin Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesinin son
günü (298/53),

22 TEMMUZ 2014 SALI

1- Yurt içi sandık kurullarında görev alacak
kişilerin SEÇSİS’e girilmesine başlanması,

2- Seçmen bilgi kâğıtlarının
dökümüne ve dağıtımına başlanması.

24 TEMMUZ 2014 PERŞEMBE

1- Yurt içi sandık kurulu oluşum
çalışmaları ile gümrük sandık kurullarının
oluşum çalışmalarının tamamlanması ve oluşumda
görev alanlara bu hususun bildirilmesi (298/24),

2- Görevlendirilen bu kişilere yönelik
eğitim çalışmalarına başlanması.

3- Radyo ve televizyonda yayın için başvuran
Cumhurbaşkanı adaylarının radyo ve televizyonda yapacakları propaganda
konuşmalarının yayın ve zaman sıralarının belirlenmesi için
Yüksek Seçim Kurulunca kura çekilmesi (298/54).

25 TEMMUZ 2014 CUMA

1- Yurt dışı seçmenlerin oy verecekleri gün ve
saat aralığını belirlemesinin son günü (Türkiye saati
ile 17.00) (298/94-C),

2– Yurt dışı seçmenlerin oy kullanacakları
temsilcilikte ve hangi günlerde oy kullanacaklarına ilişkin
sandık atamalarına başlanması,

3- Sandık seçmen listelerine sandık alanı görevlileri
şerhi işlenerek çoğaltılmaya başlanması,

4-Gümrük sandık kurullarında
görevlendirilenlerle ilgili eğitim çalışmalarının
tamamlanması.

26 TEMMUZ 2014 CUMARTESİ

1- GÜMRÜK KAPILARINDA OY VERME
İŞLEMİNE BAŞLANMASI,

2- Yapılan yurt dışı sandık atamalarının, Yüksek
Seçim Kurulunun www.ysk.gov.tr internet adresinden ilânı.

28 TEMMUZ 2014 PAZARTESİ

1- Sandık seçmen listelerinin çoğaltılmasının
bitirilmesi,

2- İlçe seçim kurullarınca sandık kurulları
başkanlarına, seçim araç ve gereçlerini ihtiva edecek
şekilde teslim edilmesi gereken malzeme torbalarının hazırlanmasına
başlanılması (298/68),

29 TEMMUZ 2014 SALI

Yurt dışı temsilciliklerde sandık kurulu başkan ve
üyelerinin eğitimine başlanılması.

30 TEMMUZ 2014 ÇARŞAMBA

Yurt dışı temsilciliklerde sandık kurulu başkan ve
üyelerinin eğitiminin tamamlanması.

31 TEMMUZ 2014 PERŞEMBE

1- SEÇİM PROPAGANDASI VE YASAKLARININ
BAŞLANGICI

(298/49, 55/B-3, 64, 65, 66),

2- YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLERDE OY VERME
İŞLEMİNE BAŞLANMASI.

3 AĞUSTOS 2014 PAZAR

1- Radyo ve televizyon propaganda konuşmalarının
başlaması (298/52),

2- YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLERİNDE OY
VERME İŞLEMİNİN SONA ERMESİ.

4 AĞUSTOS 2014 PAZARTESİ

1-Yurt içinde görevlendirilenlerle ilgili eğitim
çalışmalarının tamamlanması,

2– İlçe seçim kurullarınca sandık kurulları
başkanlarına, seçim araç ve gereçlerini ihtiva edecek
şekilde teslim edilmesi gereken malzeme torbalarının hazırlanmasının
bitirilmesi,

3- Seçmen bilgi kâğıtlarının seçmenlere
dağıtılmasının tamamlanması ve dağıtılamayanların ilgili
ilçe seçim kurulu başkanlıklarına teslimi.

6 AĞUSTOS 2014 ÇARŞAMBA

İlçe seçim kurulu başkanlıklarınca
malzeme torbalarının sandık kurulu başkanlarına teslimi ve göreve
hazır hale getirilmeleri.

8 AĞUSTOS 2014 CUMA

Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü
askı listelerinin kesinleştirilmesi ve çoğaltılması.

9 AĞUSTOS 2014 CUMARTESİ

1- Kesinleştirilen tutuklu ve taksirli suçlardan
hükümlü seçmen listelerinin çoğaltma
işleminin tamamlanması,

2- Seçim propaganda döneminin sona ermesi (Saat
18.00) (298/49, 52).

10 AĞUSTOS 2014 PAZAR

1-YURT İÇİ OY VERME GÜNÜ,

2- Seçim yasaklarının sona ermesi (Saat 24.00).

II. İlk Oylamada Geçerli Oyların Salt
Çoğunluğu Sağlanamadığı Takdirde 24
Ağustos 2014 Pazar Günü Yapılacak Olan İkinci
Oylamaya İlişkin Takvim

11 AĞUSTOS 2014 PAZARTESİ

1- Cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçlarının
ilânı,

2-
Propaganda döneminin başlangıcı (6271/13),

3- Sandık kurullarının kararları ve tutanaklarına karşı
ilçe seçim kurullarına yapılacak itirazların son günü
(Saat 17.00) (298/128),

4- Üçüncü maddede yapılan itirazların,
ilçe seçim kurullarınca en geç saat 23.59’a kadar karara
bağlanması.

12 AĞUSTOS 2014 SALI

1- İlçe seçim kurulu kararları ile
birleştirme tutanaklarına karşı il seçim kuruluna yapılacak
itirazın son günü (Saat 17.00),

2- İlçe seçim kurulu kararlarına karşı
yapılan itirazların, il seçim kurullarınca en geç saat 23.59’a
kadar karara bağlanması.

13 AĞUSTOS 2014 ÇARŞAMBA

1- İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme
tutanaklarına karşı Yüksek Seçim Kuruluna yapılacak
itirazın son günü (Saat 17.00),

2- İlçe seçim kurullarınca, sandık kurulu ve
diğer görevlilerin değişikliklerinin
SEÇSİS’e işlenmesine başlanması,

3- Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulunca, varsa saklama
ve ulaştırma kurulu, sandık kurulu ve diğer görevlilerin
değişikliklerinin yapılması.

14 AĞUSTOS 2014 PERŞEMBE

İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme
tutanaklarına karşı yapılan itirazın Yüksek Seçim Kurulunca
karara bağlanmasının son günü.

15 AĞUSTOS 2014 CUMA

1- YÜKSEK SEÇİM KURULUNCA KESİN
SEÇİM SONUÇLARININ RESMÎ GAZETE, RADYO VE
TELEVİZYONDA İLÂN EDİLMEK ÜZERE
İLGİLİ MERCİLERE GÖNDERİLMESİ,

2- İlçe seçim kurullarınca, sandık kurulu ve
diğer görevlilerin durumunda değişiklik olması
halinde, SEÇSİS’e işlenmesinin bitirilmesi ve yeni
görev alanlara Örnek: 142 düzenlenmesi,

3- İkinci maddedeki işlemlerin bitirilmesinden sonra,
sandık seçmen listelerine sandık alanı görevlileri şerhi
işlenerek çoğaltılmaya başlanması.

17 AĞUSTOS 2014 PAZAR

1- İlçe seçim kurullarınca sandık kurulları
başkanlarına, seçim araç ve gereçlerini ihtiva edecek
şekilde teslim edilmesi gereken malzeme torbalarının hazırlanmasına
başlanılması,

2- GÜMRÜK KAPILARINDA VE DIŞ
TEMSİLCİLİKLERDE OY VERME İŞLEMİNE
BAŞLANMASI,

3- Cumhurbaşkanı adaylarının radyo ve televizyonda propaganda
için başvuruları ve propaganda sırasının belirlenmesi için
kuraya katılacak aday veya temsilcisinin ve Türkiye Radyo Televizyon
Kurumu temsilcisinin Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesinin son
günü (298/53).

18 AĞUSTOS 2014 PAZARTESİ

Radyo ve televizyonda yayın için başvuran
Cumhurbaşkanı adaylarının radyo ve televizyonda yapacakları propaganda
konuşmalarının yayın ve zaman sıralarının belirlenmesi için
Yüksek Seçim Kurulunca kura çekilmesi (298/54).

20 AĞUSTOS 2014 ÇARŞAMBA

1- Radyo ve televizyon propaganda konuşmalarının
başlaması (298/52),

2- İlçe seçim kurullarınca sandık kurulları
başkanlarına, çoğaltılması sonlandırılan sandık
seçmen listeleri dahil seçim araç ve gereçlerini
içeren torbaların hazırlanmasının bitirilmesi,

3- DIŞ TEMSİLCİLİKLERDE OY VERME
İŞLEMİNİN SONA ERMESİ.

21 AĞUSTOS 2014 PERŞEMBE

İlçe seçim kurulları başkanlıklarınca
malzeme torbalarının sandık kurulu başkanlarına teslimi ve göreve
hazır duruma getirilmeleri.

22 AĞUSTOS 2014 CUMA

Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü
askı listelerinin, Cumhuriyet başsavcılığından istenilen
üçüncü liste ile karşılaştırılarak
değişikliklerin SEÇSİS’e işlenmesi
işlemlerinin bitirilmesi ve çoğaltılmasına
başlanılması.

23 AĞUSTOS 2014 CUMARTESİ

1- Kesinleştirilen tutuklu ve taksirli suçlardan
hükümlü seçmen listelerinin çoğaltma işleminin
tamamlanması,

2- Seçim propaganda döneminin sona ermesi (Saat
18.00) (298/49, 52).

24 AĞUSTOS 2014 PAZAR

OY VERME GÜNÜ,

Seçim yasaklarının sona ermesi (Saat 24.00).

25 AĞUSTOS 2014 PAZARTESİ

1- Cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçlarının
ilânı,

2- Sandık kurullarının kararları ve tutanaklarına karşı
ilçe seçim kurullarına

yapılacak itirazın son günü (Saat 17.00) (298/128),

3- İkinci maddede yapılan itirazların, ilçe seçim
kurullarınca en geç saat 23.59’a kadar karara bağlanması.

26 AĞUSTOS 2014 SALI

1- İlçe seçim kurulu kararları ile
birleştirme tutanaklarına karşı, il seçim kurullarına
yapılacak itirazın son günü (Saat 17.00) (298/129),

2- İlçe seçim kurulu kararlarına karşı
yapılan itirazın, il seçim kurullarınca en geç saat 23.59’a kadar
karara bağlanması.

27 AĞUSTOS 2014 ÇARŞAMBA

İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme
tutanaklarına karşı, Yüksek Seçim Kuruluna yapılacak
itirazın son günü.

28 AĞUSTOS 2014 PERŞEMBE

1- İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme
tutanaklarına karşı yapılan itirazın, Yüksek Seçim
Kurulunca karara bağlanmasının son günü,

2- YÜKSEK SEÇİM KURULUNCA KESİN
SEÇİM SONUÇLARININ RESMÎ GAZETE, RADYO VE
TELEVİZYONDA İLÂN EDİLMEK ÜZERE
İLGİLİ MERCİLERE GÖNDERİLMESİ.

———————————————————————————————————————

demokrasi gönüllüleriDUYURUSU

2014 Cumhurbaşkanlığı seçimleri tanıtım kampanyası:

yurtdışında yaşayan Türklerin ilk kez oy kullanabilecekleri 

2014 cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili tanıtım kampanyası.

Haydi sandık başına!

İlk kez yurtdışından oy verebiliyoruz, duyuralım, katılalım

Yandaki bültenlerde oy vermeye yardımcı olacak
gerekli bilgiler mevcut. 

 1. Nasıl Oy Verebilirim bültenini okuyun

 2. Adres bildirim formunu indirin yada aşağıdan indirebilirsiniz.

 3. Resmi internet adresini ziyaret edin

 4. Gerekli işlemleri tamamlayın

 5. Oy verme bilgilerini ve bu internet adresini tanıdıklarınza paylaşın

 6. Nasıl Oy Verebilirim bültenini bastırıp arkadaşlarınıza ve Türklerin ziyaret ettiği market, kahvehane, cami, lokanta gibi yerlere dağıtın

 7. Randevu aldığınız gün ve saatte oyunuzu kullanın

 8. Arkadaşlarınıza hatırlatın, mümkün olduğunca çok tanıdığınızın oy vermesini sağlayın!

Adres-Beyan-FormB_onsayfa Adres-Beyan-FORMB-ARKASAYFA Poster_englishPoster_turkish

———————————————————————————————————————

 

TC-Sydney

T.C. SİDNEY BAŞKONSOLOSLUĞU

DUYURU

Tarih: 27/06/2014

Sayı: 2014/54

ADRES BEYANINDA BULUNMAK İÇİN SON TARİHLER
 
2014 yılında ülkemizde yapılacak Cumhurbaşkanı seçimlerinde Avustralya’da oy kullanmak isteyen vatandaşlarımızın adres beyanlarını yapabilmelerini teminen Başkonsolosluğumuz personeli 29 Haziran 2014 Pazar günü saat 15.00’den itibaren Türk Dayanışma Derneği -Türkevi’nde (33 Gelibolu Parade Auburn NSW 2144) hazır olacaktır.
 
“Yurtdışı Seçmen Kütüğü”nde kayıtlı olmayan vatandaşlarımızın oy kullanabilmeleri için, adres beyanlarını yaptırmaları, kayıtlarında eksik ya da yanlış bilgi bulunanların adres beyanlarını düzeltmeleri gerekmektedir.
 
Posta ve e-mail yoluyla adres beyanı için son tarih 2 Temmuz 2014’tür.  
 
2 Temmuz – 9 Temmuz 2014 tarihleri arasında yalnızca şahsen başvurular kabul edilecektir.
 
Şahsen adres beyanı başvuruları için son tarih ise 9 Temmuz 2014’tür.
 
Adres beyanında bulunmak isteyen vatandaşlarımızın T.C. Nüfus Cüzdanlarını yanında bulundurmaları önem taşımaktadır.
 
Vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.
 
T.C. Sidney Başkonsolosluğu

———————————————————————————————————————

 

TC-Sydney

T.C. SİDNEY BAŞKONSOLOSLUĞU

DUYURU

Tarih: 17/06/2014

Sayı: 2014/53

2014 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde uygulanacak SEÇSİS Oy Verme Günü Belirleme Sistemi
(Randevu Sistemi)

 • Oy verme süresi; oy verme günü yerel saat ile 08.00’den 17.00’ye kadar geçen zaman dilimidir.
 • Oy verme günleri iki dilime bölünmüştür. Seçmenlerin
  • 08.00-12.30;
  • 12.30-17.00

saat aralıklarında Sistem’den oy verecekleri günü belirlemeleri gerekecektir.

 • YSK kararıyla kabul edilen “Seçim Takvimi”ne göre yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler için Sistem’den oy verme gün ve saat aralığını belirleme işlemi
  • 21 Temmuz 2014 Pazartesi günü Türkiye saatiyle 08.00’de başlayıp,
  • 25 Temmuz 2014 Cuma günü saat 17.00’de sona erecektir.

Randevular belirtilen tarihlerde Yüksek Seçim Kurulunun internet sitesi (www.ysk.gov.tr) üzerinden yapılacaktır.

Randevu alma süreci nasıl işleyecek?

 • Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, Avustralya yerel saatine göre Sistem’den oy verme gün ve saat aralığını belirleyebilecekler, bu işlem sonunda oy verme gün ve saat aralığı ile hangi sandıkta oy kullanacağı Sistem tarafından aynı anda seçmene bildirilecektir.
 • Sistem tarafından, seçmenden birinci ve ikinci oylama için oy verme gün ve saat aralığını belirlemesi istenecektir.
 • Seçmen Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, doğum tarihi ve aile sıra numarasını girmek suretiyle, kendisiyle birlikte aynı temsilcilikte kayıtlı ayrıca 5 (beş) seçmenin de sadece Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını girerek oy verme gününü belirleyebilecektir.
 • Oy verme gününün güncellenmesi veya iptal edilmesi işlemini ise seçmen sadece kendisi için yapabilecektir.
 • Oy verme günü belirleme işlemi sırasında seçmenden, seçim süreci ve oy verme işlemi hakkında bilgilendirme yapılmak üzere elektronik posta adresi de istenebilecektir.
 • Oy verme gününü belirlemeyen seçmenler için oy verme gün ve saat aralığı ile oy kullanacakları sandıklar Sistem tarafından belirlenecektir.
 • Seçmenlerin, belirlenen gün ve saat aralığında oylarını kullanmaları gerekecektir. Ancak bu saat aralığı dışında gelenler, aynı gün içinde sıraya girmek koşuluyla oylarını kullanabilecektir.
 • Oy verme bitiş saati itibariyle (17.00) sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı bunları saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sıra ile sadece bu seçmenlere oylarını kullandıracaktır. Saat 17.00’den sonra gelen seçmene ise oy kullandırılmayacaktır.
 • Belirlenen oy verme gününde oyunu kullanmayan seçmenler, sadece gümrük kapılarında kurulan sandıklarda oylarını kullanabilecektir.

Vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.

T.C. Sidney Başkonsolosluğu

———————————————————————————————————————

TC-Sydney

Tarih: 13/06/2014

Sayı: 2014/51

SEÇİMLERLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU

Değerli Vatandaşlarımız,

 1. 18 Mayıs 2012’de yayımlanarak yürürlüğe giren, 6304 Sayılı “Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”la yurtdışındaki seçmenlerin, milletvekili genel seçimi, Cumhurbaşkanı seçimi ve halkoylamasında bulundukları ülkelerde oy vermeleri hüküm altına alınmış olup, 2014 yılı yaz aylarında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın bulundukları ülkelerde ilk kez oy kullanmaları mümkün olabilecektir.
 2. Bu çerçevede;
 • Başkonsolosluğumuz görev bölgesinde yaşayan vatandaşlarımızın seçimlerde oy kullanabilmeleri için “Yurtdışı Seçmen Kütüğü’ne kayıtlı olmaları gerekmektedir.
 • Vatandaşlarımızın “Yurtdışı Seçmen Kütüğü’ne kayıtlı olup olmadıklarını Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı’nın internet sitesinden (https://www.ysk.gov.tr) kontrol etmeleri mümkündür .
 • Yurtdışı Seçmen Kütüğünde kaydı bulunmayan vatandaşlarımızın 9 Temmuz 2014 Türkiye saati ile saat 17.00’ye kadar Başkonsolosluğumuza başvurarak adres beyanında bulunmaları gerekmekte olup, anılan başvuru şahsen veya posta yolu ile de yapılabilmektedir.
 • Başkonsolosluğumuz görev bölgesini oluşturan New South Wales, Queensland ve Northern Territory eyaletlerinde ikamet eden vatandaşlarımızın 31 Temmuz-2 Ağustos 2014 tarihlerinde yapılacak seçimde “6 Taylor Street, Lidcombe” adresinde bulunan “Centre for Community” salonununda 08:00-17:00 saatleri arasında oylarını kullanmaları mümkündür.

Yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlarımızın oy kullanmak için randevu almaları gerekmektedir. Oy verme günleri iki zaman dilimine bölünmüş olup (08.00-12.30; 12.30-17.00), “SEÇSİS Oy Verme Günü Belirleme Sistemi’nden (Sistem) istenilen gün ve saat dilimini seçmek mümkündür. Söz konusu işlem 21 Temmuz 2014 (Türkiye saatiyle 08.00’de başlayacak) ile 25 Temmuz 2014 (Türkiye saatiyle saat 17.00’de sona erecektir) tarihleri arasında yapılabilecektir.

Oy verme gününü belirlemeyen seçmenler için oy verme gün ve saat aralığı ile oy kullanacakları sandıklar Sistem tarafından belirlenecektir.

Yüksek Seçim Kurulu ilgili kararında, belirlenen oy verme gününde oyunu kullanamayan seçmenlerin, sadece gümrük kapılarında kurulan sandıklarda oylarını verebilecekleri belirtilmektedir.

 • Vatandaşlarımızın oy kullanmaya gelirken T.C. Kimlik Numaralarını gösteren nüfus cüzdanlarını veya pasaportlarını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.
 • Oy kullanmaya özel araçlarıyla gelecek vatandaşlarımızın 6, Taylor Street, Lidcombe adresindeki 35 araç kapasiteli ücretsiz otoparkı kullanmaları mümkündür.

Trenle gelen vatandaşlarımız ise seçim merkezine 3 dk. yürüme mesafesindeki Lidcombe İstasyonunu kullanarak seçim salonuna ulaşabilirler.

 • Vatandaşlarımızın bulundukları ülkelerde kurulacak sandıklarda oy kullanmalarının yanısıra, gümrük kapılarımızda aşağıda sunulan tarihlerde oy kullanmaları da mümkündür.

Gümrüklerde birinci tur oy verme işlemi : 26 Temmuz 2014 – 10 Ağustos 2014

Gümrüklerde ikinci tur oy verme işlemi : 17 Ağustos 2014 – 24 Ağustos 2014

 1. Seçimlerle ilgili olabilecek gelişmeleri takip edebileceğiniz güncel duyurularımız Başkonsolosluğumuz web sitesi ve Facebook sayfasında yayınlanmaya devam edilecektir.

 

Saygıyla duyurulur,

T.C. SİDNEY BAŞKONSOLOSLUĞU

———————————————————————————————————————

TC-Sydney

Tarih: 23/05/2014

Sayı: 2014/45

2014 yılında ülkemizde yapılacak Cumhurbaşkanı seçimlerinde Avustralya’da oy kullanmak isteyen vatandaşlarımızın adres beyanlarını yapabilmelerini teminen Başkonsolosluğumuz personeli 25 Mayıs 2014 Pazar günü Kandil Programı öncesinde saat 17.00’dan itibaren Auburn Gelibolu Camii’nde hazır olacaktır.

“Yurtdışı Seçmen Kütüğü”nde kayıtlı olmayan vatandaşlarımızın oy kullanabilmeleri için, adres beyanlarını yaptırmaları, kayıtlarında eksik ya da yanlış bilgi bulunanların adres beyanlarını düzeltmeleri gerekmektedir.

Adres beyanında bulunmak isteyen vatandaşlarımızın T.C. Nüfus Cüzdanlarını yanında bulundurmaları önem taşımaktadır.

Vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.

T.C. Sidney Başkonsolosluğu

———————————————————————————————————————

TC-Sydney

Tarih: 19/05/2014

Sayı: 2014/41

2014 Yılı Cumhurbaşkanı Seçimi İçin Avustralya’da Oy Kullanma Tarihleri Belli Olmuştur

Önümüzdeki dönemde Türkiye’de gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın da oy kullanabilmeleri mümkün olacaktır. Bu çerçevede, aşağıdaki hususların dikkate sunulmasında yarar görülmektedir.

Türkiye’de gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turu 10 Ağustos 2014, seçimin ikinci tura kalması durumunda ise ikinci oylama 24 Ağustos 2014 tarihinde yapılacaktır.

Avustralya’da yaşayan vatandaşlarımızın, 2014 yılı Cumhurbaşkanı seçiminde oy kullanabilecekleri tarihler ise aşağıdaki gibidir:

1. Tur Seçim Tarihi: 31 Temmuz-2 Ağustos (üç gün)

Gerekmesi halinde

2. Tur Seçim Tarihi: 17-19 Ağustos 2014 (üç gün)

Yurtdışında yaşayan seçmen niteliğine sahip vatandaşlarımızın seçim döneminde oy kullanabilmeleri için “Yurtdışı Seçmen Kütüğü”ne kayıtlı olmaları gerekmektedir. “Yurtdışı Seçmen Kütüğü”nde yer almanın tek yolu “adres beyanı”nda bulunmaktır.

Vatandaşlarımız, evvelce adres beyanında bulunmuşlarsa, Yurtdışı Seçmen Kütüğü’ne kayıtlı olup olmadıklarını, seçim döneminden önce mutlaka Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı’nın İnternet sitesinden (http://www.ysk.gov.tr/ysk/YurtDisiSecmenSorgu.html) kontrol etmelidirler.

Örnek Sayfa görüntüsü aşağıda verilmiştir.

Not: İnternet üzerinden yapılan sorgulama akıllı cep telefonlarından da yapılabilir. İnternet sitesinden akıllı cep telefonları için program yükleme servislerine ulaşılabilir.Screen Shot 2014-05-19 at 6.38.48 pm

Sorgulama sonucunda eğer kayıtlı iseniz aşağıdaki örnek sayfada olduğu gibi T.C. Kimlik Numaranız, Adınız ve Soyadınızın bulunduğu sonuç sayfasına ulaşacaksınız. Yurtdışında oy kullanma hakkına sahipsiniz demektir.

Screen Shot 2014-05-19 at 6.38.25 pm

Eğer sorgulama olumsuz olursa ve kayıtlı değil iseniz, aşağıdaki örnekde gösterildiği gibi sorgulama sonucuna ulaşacaksınız. Yurt dışında oy kullanma hakkına sahip değilsiniz ve kaydınızı yapmanız gerekmektedir.

Screen Shot 2014-05-19 at 7.28.10 pm

Yurtdışında yaşayan ve seçmen niteliğini taşımakla birlikte, Yurtdışı Seçmen Kütüğü’nde kayıtlı olmayan vatandaşlarımızın adres beyanlarının yapılması için veya kayıtlarında eksik ya da yanlış bilgi bulunan vatandaşlarımızın adres beyanlarının düzeltilmesi için;

i) Başkonsolosluğumuza şahsen müracaatla “Adres Beyan Formu” doldurmaları, veya;

ii) T.C. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün İnternet sitesinden (http://www.nvi.gov.tr/Hakkimizda/Projeler,Aks.html?pageindex=11) indirebilecekleri Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlarımız İçin Adres Beyan Formu-B’yi (ön ve arka sayfa) eksiksiz doldurduktan sonra, nüfus cüzdanlarının önlü/arkalı fotokopisiyle birlikte posta yoluyla Başkonsolosluğumuza göndermeleri gerekmektedir.

Yurt Dışında Yaşayan Vatandaşlarımız İçin Adres Beyan Formu (FORM B – Ön Sayfa)

Yurt Dışında Yaşayan Vatandaşlarımız İçin Adres Beyan Formu (FORM B – Arka Sayfa)

Görev bölgemizde ve “Yurtdışı Seçmen Kütüğü”nde kayıtlı olan vatandaşlarımızın sözkonusu seçimlerde oy kullanabilmeleri için Başkonsolosluğumuz tarafından nerede sandık kurulacağı ayrıca duyurulacaktır. Vatandaşlarımızın T.C. kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı veya pasaportlarını ibraz ederek oy kullanmaları mümkün olacaktır.

İhtiyaç duyulması halinde vatandaşlarımız “0466 888 032” numaralı Başkonsolosluğumuz telefonuna seçimle ilgili sorularını yöneltebilirler.

Vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.

———————————————————————————————————————

Leave a Reply