İlke ve Amaçlarımız

AMAÇLARIMIZ

 • Türk dilini, kültürünü, tarihini ve geleneklerini öğretecek ve tanıtacak aktiviteler ve çalışmalar yapmak, sınıflarda ders vermek.
 • Kemalist düşünceyi ve Atatürk’ün ilke ve devrimlerini tanıtarak öğretmek ve bu amaca uygun araştırmalar yaparak aktiviteler yapmak.
 • Atatürkçü düşüncenin günümüzün koşullarına ve gelecekteki ihtiyaçlara uygulanabilmesi için Türk kültür, tarih ve geleneklerinin ışığı altında uygulanabilir her türlü araştırmayı yapmak.
 • Derneğin amaçlarını uygulayabilmek için yönetim kurulunda alınan kararlar doğrultusunda merkezler ve enstitüler kurmak, seminerler, konferanslar, yarışmalar, tanıtımlar düzenlemek ve kitaplar, gazeteler ve makaleler yayınlamak.
 • Derneğin amaçlarına uygun tasarrufları yaparak menkul ve gayrimenkul alıp satmak ve kiralamak.
 • Avusturalya içinde ve dışında yararlı ve  gerekli olabilecek konularda ve projelerde diğer kurumlarla işbirliği ve dayanışma içinde çalışmak. (Yönetim Kurulu aktivitelerin içerik, ölçü, sınırlarına ve kullanılacak method ve  araçlara karar verecektir)
 • Türk toplumu hakkında oluşmuş dünya görüşünü positif yönde geliştirmek ve yapıcı ve eğitici çalışmalar yaparak yanlış oluşmuş fikirleri değiştirmek.

 İLKELERİMİZ

 • Atatürk’ün ilke ve devrimleri, Türk toplumunun ulusal birlik ve egemenliği tartışmasız temel ilke olarak benimsenmiştir.
 • Türk tarih ve kültürü başlangıçtan beri bir bütün olup ayrımcılığa konu olmamıştır.
 • Politik ve ideolojik konuların dini kurallarla çözülmesi yasaklanmıştır.
 • Dernek, eyalet ve federal hükümetin kanunları ve düzenlemeleri çerçevesinde halkın yararı için çalışacaktır.

Leave a Reply