AAKM

Avustralya Atatürk Kültür Merkezi web sitesine hoş geldiniz.


AAKM-Logo-Layered-Transparent.v3.Red-ENG

APPLY FOR MEMBERSHIP ONLINE NOW

AAKM-Logo-Layered-Transparent.v3.Red-TUR

İNTERNET ÜYELİK BAŞVURU FORMU


KEMALİZM, Türk devrimidir.

Tam bağımsızlıktır. Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Laiklik, Devletçilik, Halkçılık ve Devrimciliktir. Akıl ve bilim ilkeleri doğrultusunda çağdaşlaşmaktır. Kendi tarihinden beslenmek, kendi diline sahip çıkmaktır. İnsan sevgisi, doğa dostluğu ve barış severliktir. Ulusal kültürle evrensel uygarlığa katkı sunabilmektir. Atatürk’ün ifadesiyle, “Bizi mahvetmek isteyen emperyalizme ve bizi yutmak isteyen kapitalizme başkaldırabilmektir” Kemalizm…

Bu bakımdan KEMALİZM, her şeyden önce antiemperyalistleri, ulusal direnişçileri anlatan bir kavramdır. Bu nedenle “Kemalist olmak”, her şeyden önce antiemperyalist ve tam bağımsızlıktan yana olmak demektir.

Kemalizm her şeyden önce bazılarının ‘Batılılaşma’ adını verdikleri Tanzimat’la birlikte başlayan uydulaşma ve sömürgeleşme sürecine karşı milliyetçi bir tepkidir.

KEMALİZM “Türk aydınlanmasıdır.

KEMALİZM, emperyalizme karşı “tam bağımsızlık” ilkesiyle ulusal mücadeleyi, geri kalmışlığa karşı “akıl” ve “bilim” ile çağdaşlaşmayı amaçlayan bir ideolojidir.

KEMALİZM, ulusal bağımsızlığı ve ulusal kalkınmayı amaçlayan evrensel bir ideolojidir. Emperyalizmin olanca şiddetiyle geri kalmış ulusları ezdiği bugünün dünyasında tüm ezilen ulusların tek kurtuluş reçetesi KEMALİZM’dir.


ATATÜRKÇÜLÜK NEDİR?

“Türk Milleti’nin İhtiyaçlarından Doğan, Türk Milleti’nin Sorunlarına Çözüm Önerileri Getiren, Çağdaşlaşmayı Hedef Alan, Aklı Ve Bilimi Temel Hareket Noktası Olarak Gören Bir Düşünce Sistemidir.”

Atatürkçülük, mutlak laik düşünüşün akılcı görüşüyle; halkı halk adına milli benlik bilinci ile dolu bir halde milli egemenliğe dayanan cumhuriyet devletinin koruyucu kantları altında, bilimsel, ekonomik ve sosyal yönden kalkındıracak; çağdaş uygarlık düzeyi üzerine çıkartacak, “yurtta sulh, cihanda sulh” sloganına dayanarak, evrende ayrı devletler oluşturan milletleri birbirine karşılıklı sevgi, saygı ve dayanışma duygusu ile bağlayacak yöntemin oluşturduğu yönetim sistemidir. Bütün dünya milletleri, Atatürk’çülüğü ileride bir bütün olarak ele almak ve ondan yararlanmak zorunda kalacaklardır.

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE SİSTEMİNİN ESASLARI

  • Atatürk’ün teori ve uygulamalarından kaynaklanır.
  • Akıl ve bilimi temel hareket noktası olarak görür.
  • Akıl ve bilim dışı uygulamaları reddeder.
  • Türk milletinin ihtiyaçlarından doğmuştur ve gene türk milletinin ihtiyaçlarına çözümler getirir.
  • Çağdaş uygarlık düzeyi üzerine çıkmayı ana hedef olarak kabul eder.
  • Demokratik ve laik bir devlet ve toplum yapısını öngörür. İnsanlara kul ve mürit olma yerine vatandaş olma bilinci aşılar.
  • Devletin yönetim biçimi olarak demokrasiyi esas alır.

“İnsan kendini yapma kudretinin bir hammaddesidir. Tek adam (ATATÜRK), bu hammaddeyi yoğurarak hem kendini yaratan, hem zuhuru, milletinin, kavminin, çağının tarihinde bir dönüm noktası olan adam’dır. Mustafa Kemal, tek adam’dı. çünkü şartlar, olaylar ve yaşadığı atmosfer içinde kendi hammaddesini yoğurarak kendi kendini yarattı. Mücadelesi milletinin kaderine damgasını vurdu ve hayatı, çağımızın yön tayin edici hadiselerinden biri oldu. Şevket Süreyya Aydemir (Tek Adam kitabın girişinden)


ZÜBEYDE ve OĞLU “Biz bir yayız ki, çocuklarımız, attığımız oklardır.” Oklar yaydan kurtulunca artık bizim değildir. Bizden durmadan uzaklaşır. Kendi aleminde, kendi ufuklarına doğru uçar, gider. Şevket Süreyya Aydemir (Tek Adam kitabın girişinden)

AAKM-Zubeyde-Hanim-Anneler-Gunu-3 AAKM-Zubeyde-Hanim-Anneler-Gunu


Bursa-Nutku


ATATÜRK’ün Evlatlarına Armağan Edilmiştir.


Ataturk-bursa-nutku-2 

Leave a Reply