Atatürk ve 19 Sayısı

 • Atatürk, 1881 yılında dünyaya gelmiştir. (19×99=1881)
 • Sağlığında, İngiliz İmparatorluğu Hükümeti Atatürk’ ün doğum gününü tebrik için Türk Hükümeti ‘nden sormuş, ATATÜRK 19 Mayıs 1881 diye yanıtlamış ve kayıtlara böyle geçmiştir.
 • Atatürk, 1938 yılında vefat etmiştir. (19×102=1938)
 • Atatürk, 57 yıl yaşamıştır. (19×3=57)
 • Atatürk, 19’uncu yüzyılda 19 yıl yaşamıştır.
 • Atatürk, 19 yaşında 1900’da Harp Akademisine girmiştir.
 • Atatürk’ün Akademi Sicil No.’su 317-8’dir. (toplamı 19’dur.)
 • 19 Aralık 1904′ de bağımsız düşüncelerinden ötürü yıldız sarayına çağrıldı.
 • 19 mayıs 1915′ de albay oldu.
 • Mahiyetindeki komutanlara: “Ben size, taarruz edin demiyorum, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar yerimize başka kuvvetler gelebilir” demiş elindeki çok az kuvvetle 19 Mayıs 1915′ e kadar oyalama muharebesi ile düşmanı tutmuştur. Düşmanın yine Çanakkale’ deki başarısızlıkları sonucunda 10 Aralık 1915′ te Gelibolu Yarımadası boşaltılmıştır.Atatürk, 19 Temmuz 1921’de mareşal olmuştur.
 • Zor bir duruma düşen 7. Ordu’ ya komutan tayin edilen M.Kemal, bir düşman saldırısını seziyor ve hazırlanıyor. Nitekim 19 Eylül sabahı düşman harekete geçiyor, hem de kat kat üstün kuvvetlerle. Sağındaki ve solundaki kuvvetler epeyce kayıp verdikleri halde M.Kemal zamanında aldığı tedbirlerle kayıp vermekten kurtuluyor.
 • Atatürk’ün ilk askeri görevi, 19’uncu kolordu komutanlığıdır.
 • Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk adına 3 aşamada kavuşmuştur.
 • Fakat ilginç olanı, adındaki harf sayısının 19 olmasıdır.
 • Atatürk, Türkiye’yi kurtarmak için Samsun’a hareket etmiş ve Anadolu’ya, 19 Mayıs 1919’da ayak basmıştır. (101×19 = 1919)
 • Atatürk’ün bindiği vapurunda yolcu sayısı 19’dur. 19 Mayıs’ ta Samsun’ a çıkacak olan Atatürk’ ün bindiği Bandırma vapurunda 19 yolcu vardı.19 Mayıs 1963 tarihli Cumhuriyet gazetesinde Prof.Dr. Tarık Zafer Tunaya’ nın 19 Mayıs ve ötesi adlı makalesinden.
 • 19 Mayıs 1919′ da Samsun’a çıkıyor. Bu tarihte 3 tane 19 rakamı vardır ki Atatürk’ ün ömrü de zaten 3×19 dur. 19 Mayıs 1919′ da iki on dokuz =38 yaşındaydı.
 • Atatürk, Milli Mücadele kararını, TBBM’nden 19 Kasım 1919’da aldı.
 • Atatürk’ün tarihe geçmiş 2 önemli sözü “Ne mutlu Türküm diyene” ve “İstikbal Göklerdedir” cümleleri de 19’ar harften oluşmaktadır.
 • Atatürk için ilk 19 yıl eğitim, ikinci 19 yıl savaşım ve üçüncü 19 yıl yönetimle geçmiştir.
 • 19 yıl Türk Milleti’ nin hakimiyetine bilfiil hakim olmuş, Türk Milletine Baş Komutan ve Devlet başkanı olarak hizmet etmiştir. (1919-1938)
 • Atatürk, Türkiye’yi, 1919’dan 1938’e kadar 19 yıl yönetti.
 • Atatürk’ün ebediyete göçtüğü yıl olan 1938’de, 102 kere 19 vardır.
 • Atatürk’ün cenazesi 19 Kasım 1938’de Yavuz gemisiyle İzmit’e götürüldü.
 • Milli Mücadele’ ye fiili olarak başlaması için komutanlara yaptığı konuşma ve Meclis’ te Milli davanın gerçekleşmesi yolunda güdülecek siyasetin karara bağlanma tarihi de 19 Kasım 1919 ‘dur.
 • Sakarya Meydan Muharebesi’ ni kazandıktan sonra, başarısına karşılık TBMM kendisine olan minnet ve şükranını belirtmek için 19 Eylül 1921′ de kabul ettiği özel bir kanunla Mareşallik ve Gazilik ünvanı vermiştir.
 • Millete yayınladığı bir beyanname ile Osmanlı Devleti’ nin hayat ve egemenliğinin sona erdiğini belirterek Türk Milleti’ ni hayat ve bağımsızlığa kavuşturmak için, Ankara ‘ da olağanüstü bir Meclis toplantısı ve Türk Milleti’ nin iradesini bu Meclise devretmeyi 19 Mart 1920 ‘de kararlaştırmıştır.
 • Hitabet sanatının bir şaheseri olan Büyük Nutuk’ un sonundaki Türk Gençliği’ne Hitabesi de başlangıç cümlesiyle beraber 19 cümledir.
 • Büyük devlet adamı ve eşsiz kahramanın adı ve soyadı ^^MUSTAFA KEMAL ATATÜRK^^ 19 harftir.
 • “NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE “. Bu şaheser cümle 19 harftir.
 • “İSTİKLAL GÖKLERDEDİR” Ne rastlantıdır ki, Atatürk’ ün bu sözleri de 19 harftir.
 • 10 Kasım 1938 (19x2x19) (10 Kasım günü saat 9 da 10+9=19) 3×19 =57 yaşında ölümlü yaşama gözlerini kapamıştır.
 • Cenazesi büyük bir merasimle 19 Kasım 1938 günü Yavuz zırhlısı ile İzmit’ e götürülmüştür.
 • En Büyük Kahraman’ ın ebediyete intikali üzerine arkadaşı ve halefi İsmet İnönü’ nün Türk Milletine beyannamesi 19 cümledir.
 • Doğum ve ölüm yılları (1881 ve 1938), 19 sayısının katlarıdır.
  1919 rakamında 101 tane 19 vardır.
 • İlk 19 yılda hazırlandı, ikinci 19 yılda siyaset ve askerlik alanında savaştı, üçüncü 19′ uncu yılda devlet başkanı sıfatı ile hizmet etti.

Leave a Reply