2013 HAZİRAN 11 – AVUSTRALYA’NIN YENİ NESİL TÜRK EVLATLARI GÖREVDE !!!

AAKM Makale - Hürriyet - ÖmerCan Banner 2013.v2 Small

AVUSTRALYA’NIN YENİ NESİL TÜRK EVLATLARI GÖREVDE !!!

Avustralya Atatürk Kültür Merkezi (www.ataturk.org.au) 4 Haziran 2013 Salı günü “Ermeni Meselesini Ne Kadar Biliyoruz?” başlıklı semineri, büyük bir ilgi gördü ve başarı ile tamamlandı.

Seminer her iki dilde İngilizce ve Türkçe sunulup, konumuz olan Ermeni Sorunu nedir, neden böyle bir sorunla karşı karşıyayız, nasıl bu sorun ortaya çıkmıştır ve en önemlisi Avustralya’da bu problem kimler tarafından desteklenip gündeme getirilmekte olduğu hakkında toplum bilgilendirilmiştir. Seminer bu sorun üzerinde biz Avustralyalı Türklerin ne gibi çalışmaları olmaktadır ve neler yapmamız gerektiği üzerinde de durulup, seminerin ikinci bölümünde soru ve cevap şeklinde katılanlarda iştirak edip verimli bir şekilde karşılıklı bilgi alış verişi sağlanmıştır.

Avustralya Atatürk Kültür Merkezinin her ayın ilk salı akşamı sunulan seminerler dizisinin; ilerilerinde Ermeni Sorunu konusunun bazı bölümleri daha ayrıntılı bir şeklide, toplumun bilgi dağarcığını besleyici ayrıntıları ile devam edecektir.

Avustralya Türk Birliği (Australian Turkic AllianceATA) tarafından hazırlanan, 16 Haziran 2013 günü sabah saat 11AM’de başlayacak olan NSW Parlamentosunu Protesto Yürüyüşü, Avustralya NSW eyaletinde yaşayan Türk asıllı toplumun vereceği büyük bir tepki olacağından; duyarlı tüm vatandaşlarımızın katılımı çok önemlidir. Bu konuda yapılması gereken önemli çalışmalardan birisi, bu protesto yürüyüşü olup; daha önce yapılan yürüyüşlerden farklı, daha profesyonelce olması amaçlanarak hazırlıklar devam etmektedir. Açtığımız imza kampanyası, iletişim için hazırlanan e-mail kayıt sayfası ve daha bir çok bilgi www.australianturkicalliance.org.au İnternet sitesinden edinilebilir.

ATA’nın yaptığı diğer çalışmalarda, daha önceki yazılarımda dile getirdiğim gibi aktif bir şekilde toplumun tüm kurum, kuruluş ve organizasyonları tarafından profesyonelce bir araya getirilmesi, sağlıklı bir iletişim ortamı hazırlanmasıdır. Özellikle lobicilik çalışmaları kapsamında, bir çok eyalet ve federal millet vekilleri ile toplantılar düzenleyerek problemimizin dile getirilmesi, Türk toplumuna destek verecek politikacıların tespit edilmesi de diğer çalışmalarımızdan önemlileridir. Bu politikacılardan bir tanesi ve önemli olanlardan birisi NSW Reid bölgesi Liberal Federal millet vekili adayı Craig Laundy. Craig ATA’nın geçen Pazar günü yaptığımız toplantısında Avustralya’nın çok kültürlü politikasına hiç bir fayda sağlamayacak eyalet ve federal parlamentoların Avustralya’yı ilgilendirmeyen tarihi konular üzerinde zaman harcayıp, bazı politikacıların seçim emellerine alet etmesinin çok yanlış olduğunu vurguladı. NSW parlamentosunun verdiği bu kararın federal düzeyde tartışılmasına eğer seçilirse hiç bir şeklide yer verdirmeyeceğine, Liberal Parti içerisindeki desteğinin muhalefet lideri Tony Abbott tarafından çok kuvvetli olduğunu söyledi. Ben bu konuyu Labor İşçi Partisi milletvekili John Murphy ile konuşmamda dile getirdiğimde böyle bir yanıt yada buna benzer bir tavır almadı. Konunun önemini anladığını söylese de federal düzeyde neler yapabileceği üzerinde hiç bir bilgi vermedi.

Avustralya gündeminde tartışılması gereken, çözüm yolları bulunması kesin bir ihtiyaç olan onlarca konu dururken, sözde soykırımların, eyalet yada federal parlamentolarda görüşülmesi, Ermenilerin Büyük Ermenistan hayalleri doğrultusunda yol almalarından başka bir fayda sağlamayacaktır. Craig ve onun gibi büyük çoğunluktaki siyasetçiler, konunun Avustralya’ya hiçbir fayda getirmeyeceğini bildikleri halde kimi kendi çıkarları için konuyu savunurken, kimisi bilgisizce ve duyarsızca parti ileri gelenleri öyle istiyor diye el kaldırıp kabul ederken, büyük çoğunluğu, siyasi emellerinin Büyük Ermenistan hayallerine yol açtığının farkında değil hatta bu hususta hiç bir bilgileri yok.

Daha vahim olan toplumumuz içinde bile bu konuyu bilen ve anlayanda yeteri kadar yok. Kısaca açıklık getireyim. Büyük Ermenistan hayali, dört aşamalı olup, Türk aydınlarının dört (4) “T” olarak adlandırdıkları plan, Yahudilerin ikinci dünya savaşından sonra takip edip başarılı oldukları, Yahudi Soykırımı kabul ettirme plan ve uygulamalarına paralel bir şekilde ilerleyen bir süreç. Bu dört T, 1. Tanıtım, 2. Tanınma, 3. Tazminat ve 4. Toprak dizesidir.

Tanıtım, propaganda ile sözde Ermeni soykırımı iddialarını lobicilikle söz hakkı edinebildikleri dünyanın her ülkesinde gündemde tutmakla olmaktadır. Sahte deliller ve tezlerini savunan siyasiler ve profesyoneller üretmekle olmaktadır. Buda şu andaki sözde soykırım adı ile yaklaşık yüz yıldır devam etmektedir, özellikle 1974 Kıbrıs çıkartmasından sonra da daha aktif bir şekilde sürmektedir. Bu işlerinde epeyce başarılı oldukları söylenebilir.

İkinci safha olan tanınma ise bazı ülkelerin belediyelerinden başlayıp, eyalet ve federal parlamentolarında, aynen NSW ve South Australia’da olduğu gibi kabul etme ve kınama ile yapılmaktadır. Bunda da başarılı olmuşlardır ve daha ilerisi için diğer eyaletler ve federal düzey bir sonraki aşamalarıdır. Fransa gibi bazı ülkelerde başarılı olmuşlar ama Amerika gibi bazı ülkelerde çok yoğun ve şiddetli bir şekilde çalışmışsalar da başarı elde edememişlerdir.

Üçüncü aşama ise sözde soykırımı kabul eden ülkeler desteği ile Birleşmiş Milletler tarafından karara bağlayıp, Türkiye’yi suçlu duruma düşürmek ve para tazminatı ödetmeye mecbur tutmaktır. Tabii ki son ve dördüncü aşama da asıl emelleri olan Doğu ve Kuzey Doğu Anadolu Türk topraklarını Ermenistan’a katarak Büyük Ermenistan hayallerine kavuşmaktır. Hatta ne acıdır ki, NSW milletvekili Walt Secord Avustralya Ermeni Ulusal Komitesi tarafından maddi ve manevi destekli ikinci kez gittiği Ermenistan ve ardından Türkiye gezilerinde, Kars vilayetimizde çektirdiği bir fotoğrafını yazdığı bir makalede kullanılan bu gezi fotoğrafının batı Ermenistan’da çekildiği ifade edilmektedir. Gerisini siz anlayın artık, nelere cüret ettiklerinin.

Unutmayınız, Avustralya’da yetişen yeni nesil Türkler; İngilizcesi kuvvetli, konulara hakim, milli duyguları sağlam, her iki vatanını, hem Avustralya, hem Türkiye’yi çok seven ve onları korumayı kendine bir görev bilen profesyonel be bilinçli evlatlardır. ATA çatısı altında toplanan bu evlatlar vazife başındadır. Sizden tek isteğimiz, 16 Haziran’daki protesto yürüyüşüne katılın ve sesimizi duyurmamıza yardımcı olan.

Saygılarla,

Ömer Can Şirikçi

omercan.sirikci@ataturk.org.au

AAKM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Bu Makale  Hürriyet Avustralya Gazetesi 24. Sayısında 11 Haziran 2013 tarihinde yayınlanmıştır.

Leave a Reply