Çocukluk Çağı Müzik Eğitimi (2-6 yaş)

Çocukluk Çağı Müzik Eğitimi (2-6 yaş)
Yaratıcı Drama ile Oynayarak Yaşayarak Öğren
2. Baskının Önsözü

Birinci baskısının üzerinden yedi yıl geçti. Bu arada dört kitap daha yazdım. İlk kitabım olan bu kitabı yazarken diğerlerinin tohumunu atmıştım. Yani diğer kitaplarım aslında elinizdeki kitabın çocuklarıdır. İkinci baskısına önsöz yazmak beni heyecanlandırıyor.
Bana, Türkiye’de Kodaly metodu bilinmezken bu kitabı nasıl yazdığımı soruyorlar. Bu bilgi ve beceriye nasıl ulaştığımı merak ediyorlar.
Drama, insandan insana, bir sanattan diğer sanata, doğadan sanata ve yaşamdan sanata ulaşmak isteyenler için bir köprüdür. Ben bunu yapmıştım ve bunu yaparken kendiliğinden Kodaly, Dalcrose ve Orff’un, müziğin başlangıç eğitiminde kullandıkları yola girmiştim. Müziksel kavramları oyun içerisinde öğretirken, Kodaly’nin önerdiği gibi şarkı, oyun, çalma, yaratma, dinleme ve değerlendirme süreçleri kendiliğinden dersin akışında yer alıyordu. Danslı şarkılarımızla Dalcrose, ritim ve düş gücünü devreye sokan çalgılarımızla Orff ile bağ kurmuş oluyorduk.
Yaptığımın Kodaly yöntemi olduğunu bilmeden yapmıştım. Kitabımı gören yabancı uzmanlar bunun Kodaly ile örtüştüğünü söyleyince Kodaly metodunu daha iyi anlamak üzere İngiltere’ye gittim ve kurslarına katıldım. (1998, 2000)
Gururla söyleyebilirim ki, elinizdeki kitap hem Kodaly metodunu hem de dramayı ülkemizde yöntem olarak kullanan ilk müzik kitabıdır.
Kitaptaki örnek çalışmaların sonunda yer alan “bilme” bölümlerine “değerlendirme” başlığı da koyabilirmişim. Bilme oyunları çocuğun neyi ne kadar öğrendiğini anlamanız, yani değerlendirme yapabilmeniz içindir.
Değerli öğretmen arkadaşım, kitapta “ritm” olarak geçen sözcüğün bugün “ritim” olarak yazılmasından yanayım. Akademisyenler arasında böyle kullanmak gerektiğini savunanlara katılıyorum.
İkinci baskıyla beraber, ikinci sevincim de HÜEF’de okulöncesi öğretmen adaylarına kendi kitabımla ders veriyor olmamdır.
Daha iyilerini sizin yazmanız dileğiyle gözlerinizden öperim.

Mahiye Morgül

Kitap için ne dediler….

“… Bu kitap, okulöncesı çocuklarına müzik öğretimi yapacak kişilere, yuva ve anaokulu, ilkokul sınıf öğretmenlerine ve özellikle ana-babalara gerçekten katkı getiren bir içerik taşıyor. En önemlisi, tümüyle yaratıcı bir eğitimin nasıl yapılabileceğine yetkinlikle eğilinmiş, hoşgörüye, tümüyle demokratik davranışlara dayalı eğitim hakkında çok güzel örnekler verildiği bir kitap olması.
Ayrıca kitap, ulusal müzik dağarcığımızdan ne ölçüde , nasıl yararlanılabileceği üzerinde durulan öz bölümleri ile de önemli. Küçük çocuk açısından, özellikle geleneksel müziğimizdeki koma sesler niçin uygun sesler değildir? Koma seslerin hangi yaştan itibaren eğitime girebileceği, ses eğitimine de yer verilmesinin gerekliliği, hemen tüm örnek uygulamaların ve örnek şarkıların pek çoğunun özgün olması, kitabın önemini arttırıyor.”

Prof. İnci San

İçindekiler:

İçindekiler:

1.Bölüm
Yaratıcı Drama
Gruba Giden Yol
Yaratıcı Drama ve Toplumsallaşma
Müzikal kavramları Oluşturmada Yaratıcı Drama

2.Bölüm
İşitsel Algılama Gelişimi
Melodik Yapılanma
Ritim Duygusu Gelişimi
Çocuklarda Ses Sınırı
Müzik Odası
Sınıf İçi Enstrümanlar
İlk Çocuklukta Müziğin Rolü

3.Bölüm
İki Yaş Çocuğunun Genel Gelişim Özellikleri
İki Yaş Çocuğunun Müzik Özellikleri
İki yaş Çocuğunun Ses Özellikleri ve Örnek Aktiviteler

4.Bölüm
Üç Yaş Çocuğunun Genel Büyüme Özellikleri
Üç Yaş Çocuğunun Müzik Özellikleri
Örnek Aktiviteler
İnce-Kalın Ses Farkını Algılama
Hızlı-Yavaş Tempo Algılama
Uzun-Kısa Ses Algılama
Dinleme Eğitimi
Sese Yönlendirme
Resme Bakıp Şarkıyı Anımsama
Resme Bakıp Müzik Aletini Tanıma
Duyduğu Efekt Sesi Vücut Devinimlerine Dönüştürme

5.Bölüm
Dört ve Beş Yaş Çocuğunun Genel Büyüme Özellikleri
Dört ve Beş Yaş Çocuğunun Müzik Özellikleri
Örnek Aktiviteler
Kavram Eğitiminde Slayt İle Çalışma
Grup Yaratıcılığına Örnek Bir Doğaçlama
Akademik çalışma Yapmakta Olan Öğretmen Adayı Öğrencilere Öneriler

6.Bölüm
Altı Yaş Çocuğunun Genel Büyüme Özellikleri
Altı Yaş Çocuğunun Müzik Özellikleri
Altı Yaş Grubunda Çalgı Eğitimi
İki Sesliliğe Geçiş
Kendi Şarkısını Besteleme
Dinlediği Müziğe Öykü Yaratma
Bir Halk Öyküsünün Şarkısını Doğaçlamadan Dramatize Etme
Çocuğun Toplumsallaşması ve Müzikal Gelişiminde Halk Ezgileri ve Halk Oyunlarının Rolü
Efekt Seslerle Öykü yaratma
Resim Tamamlama
Kendi Orkestrasını Kurma
Ses Eşleştirme
Ünitelerin Pekiştirilmesinde Müzik

7.Bölüm
Müzik Testleri

Müzik etkinliklerinden fotoğraflar: